Pràctiques de fisioteràpia i inclusió escolar: Un estudi de camp en el context escolar de Catalunya 

    Jiménez Hernández, Daniel (Date of defense: 2017-09-25)

    Les directrius de les institucions i organitzacions internacionals en matèria d'educació i infància, estableixen la necessitat de transformació dels sistemes d'educació cap a sistemes d'inclusió escolar. En aquest entorn ...