L'avaluació en contextos educatius d'aprenentatge cooperatiu on s'implementa el Programa CA/AC: cooperar per aprendre, aprendre a cooperar 

    Jiménez Perales, Verónica (Date of defense: 2016-10-07)

    Aquesta tesi doctoral té com a finalitat l’estudi de les pràctiques avaluatives de docents d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i secundària postobligatòria que implementen un programa didàctic inclusiu ...