Preservice teacher knowledge application: from model-centred instruction to lesson plan design 

    Jiménez i Bargalló, Isabel (Date of defense: 2016-05-20)

    Aquesta recerca analitza la capacitat que tenen els estudiants de mestre per posar en pràctica els seus aprenentatges referents a les teories d’ensenyament i aprenentatge de les ciències basades en la modelització (EACBM). ...