Anàlisi d'interaccions col·laboratives mitjançant teoria fonamentada en un entorn d'aprenentatge de la traducció situat 

    Tortadès Guirao, Àngel (Date of defense: 2022-12-15)

    La tesi constitueix un estudi exploratori en l’aplicació d’una metodologia d’anàlisi qualitativa, la teoria fonamentada, originària de l’àmbit social, per investigar en el vessant cognitiu intern del procés traductor, ...