La "construcció" de la "vida" dels equips cooperatius d'un aula rural des de la veu de les persones implicades: un estudi de cas longitudinal 

    Traver Albalat, Santiago (Date of defense: 2016-10-14)

    Aquest estudi es va desenvolupar en un aula rural monograu on es va implementar el Programa “Cooperar per Aprendre / Aprendre a Cooperar”, un programa didàctic inclusiu basat en l’aprenentatge cooperatiu, mentre que els ...