Oberta al món, i enfocada al servei integral de l'estudiant, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya imparteix estudis en els àmbits de les Ciències de l' Educació, de l' Empresa, de la Salut, de les Biociències, Enginyeries, Humanitats i Comunicació. Situada en un entorn de ciutat-universitat, posa èmfasi especial en la relació professor-estudiant pensant en la formació global i la inserció professional. La Universitat de Vic manté vius els valors de la unitat del saber, de la formació humana per mitjà de l'adquisició de la ciència, de la pràctica de la recerca i de la innovació tecnològica al servei del progrés i de la qualitat de vida.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uvic.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Empoderament de les infermeres en entorns de simulació clínica interdisciplinària i a la realitat assistencial durant l'arribada de la COVID-19. Exploració del constructe i dels factors que l'influencien 

Macià Casòliva, Laura (Date of defense: 2023-03-27)

Objectius: La investigació cerca conèixer com es reflecteix l'empoderament de les infermeres en entorns de simulació clínica interdisciplinària i a la realitat assistencial durant la primera onada de la COVID-19, juntament ...

La Contribució de les Fires Comercials a la Marca Ciutat: el cas de Fira Barcelona 

Jonàs Cortés, Josep (Date of defense: 2023-05-26)

Aquesta investigació, que versa sobre la importància de les fires comercials en la construcció de marques de ciutat (de San Eugenio, 2011), neix d’un interès personal i professional que ha acabat vehiculant-se per mitjà ...

Epidemiologia lesional en l'hoquei patins 

de Pablo Marquez, Bernat (Date of defense: 2023-05-22)

La present tesi doctoral estudia les lesions en esportistes d’elit d’hoquei patins, a partir d’una revisió sistemàtica de la bibliografia científica existent i estudis observacionals sobre les mostres de jugadors i jugadores ...

Recovery in soccer. Post-game recovery strategies in elite male soccer players 

Altarriba Bartés, Albert (Date of defense: 2023-05-10)

The present thesis’ main aim is to gain insight into the use of post-game recovery strategies among elite male soccer players. Three articles are included in the main body. The first one is a systematic review with ...

La pel·lícula dels Caputxins. Recerca a través de la creació cinematogràfica 

Pericas Bosch, Pau (Date of defense: 2023-03-31)

La investigació explora el procés creatiu del cinema epistemològic, aquella forma fílmica que és també eina de recerca, capaç de generar preguntes i vincular i transferir coneixements i sabers. La tesi estudia en quines ...

Un sistema de recomendación de gráficas estadísticas basado en las características de los datos 

Millán Martínez, Pere (Date of defense: 2023-02-24)

Estem immersos en una explosió de dades que fa necessari ampliar i millorar els mètodes que permeten extreure’n informació. Un dels primers processos per convertir les dades en informació es coneix com a EDA (o anàlisi ...

La cooperació i el treball en equip a l’Educació Física: un viatge biogràfic i narratiu a l’educació secundària 

Rodríguez Ruano, David (Date of defense: 2023-01-23)

La tesi mostra, a través de la narrativa, el procés de cooperació i el desenvolupament de la competència de treball en equip de cinc equips de segon d’ESO a partir de dues unitats didàctiques en les quals s'hibriden dos ...

Co-creació d’un programa socioecològic en atenció primària per a millorar l’adherència a l’activitat física en persones que conviuen amb diabetis tipus 2 

Jabardo Camprubí, Guillem (Date of defense: 2023-02-02)

La diabetes tipus 2 és una de les malalties crònico-degeneratives que causen més morts, problemes de salut i despesa econòmica en les societats occidentals. En aquest sentit, tot i que l’activitat física és una de les ...

Disseny i implementació d'activitats de joc per aprendre ciències: Experiències emocionals de mestres en formació inicial 

Martín Ferrer, Laura (Date of defense: 2023-02-10)

Dissenyar jocs per ensenyar ciències és un repte per als mestres en formació inicial a causa de la dificultat a alinear aspectes lúdics i didàctics. Tanmateix, aprendre a ser mestre és una pràctica social impregnada ...

Por a caure en persones ateses a l'hospital de dia geriàtric: factors associats, predicció de fragilitat i dependència i comparació psicomètrica de tres escales de mesura 

Melendo Azuela, Eva M. (Date of defense: 2023-02-10)

Objectius: (1) Estimar la prevalença de la por a caure (PC) i els factors associats a aquesta en persones majors de 70 anys, ateses en un Hospital de dia geriàtric, (2) demostrar la relació entre la por a caure i la ...

A Paisagem lingüística e a ocupaçao Britânica na cidade do Funchal (Ilha da Madeira): estudo de caso e consideraçoes sociolinguísticas 

Freitas Pereira, Bruna Micaela (Date of defense: 2023-02-06)

The Linguistic Landscape (LL) has been a theme that has been extensively studied in recent years, even though many European cities and countries have not yet enjoyed relevant studies in their socio-cultural environment. ...

Aportación del Trabecular Bone Score en el estudio de factores de riesgo de fractura osteoporótica en una cohorte de mujeres postmenopáusicas de la comarca de Osona 

Redondo Parejo, Laura (Date of defense: 2022-11-25)

El Trabecular Bone Score (TBS) se trata de un nuevo sistema de medida de escala de grises que puede ser aplicado en las imágenes previas de DXA (Densitometría ósea) de columna lumbar y que se correlaciona con diversos ...

La novel·la criminal a les darreries del segle XX: La Negra (1986-1998), el creixement i consolidació d'un gènere en català 

Solanich Sanglas, Irene (Date of defense: 2023-02-06)

A mitjans dels anys 80, Edicions de La Magrana, amb Carles-Jordi Guardiola al capdavant, i aprofitant la celebració dels 10 anys de l’editorial, inaugura la col·lecció La Negra, inicialment dirigida per Àlex Broch i, més ...

Les traduccions liederístiques de Joaquim Pena: inventari i anàlisi de la repercussió cultural i musical 

Parron i Conus, Salvador (Date of defense: 2023-01-31)

La historiografia sobre la figura de Joaquim Pena s’ha esmerçat en situar la seva tasca traductològica i el seu ideari dins dels paràmetres del Modernisme i el wagnerisme i ha deixat fora del focus la tasca ingent de ...

Validació de l'índex fràgil-vig i avaluació del seu valor pronòstic en les transicions entre graus de fragilitat en persones amb cronicitat complexa 

Torné Coromina, Anna (Date of defense: 2023-02-02)

Els objectius d’aquesta tesi són: validar a nivell psicomètric l’IF-VIG i avaluar l’ús clínic de la mesura seriada del grau de fragilitat i la seva evolució en el temps. Els resultats ens permeten dir que l’IF-VIG és una ...

Consum de tabac i cànnabis en joves de la Catalunya Central 

Codinach Danés, Eva (Date of defense: 2023-01-27)

L’objectiu de la tesi és analitzar el consum de tabac i cànnabis en els joves de la Catalunya Central en el període 2012-2020. La tesi conclou que una proporció important de joves tenen intenció de fumar en el futur, i ...

Cuidar en común. Los proyectos comunitarios en la democratización del cuidado 

Keller Garganté, Christel (Date of defense: 2023-01-16)

Aquesta investigació tracta sobre el paper dels projectes comunitaris de cara a una democratització de la cura basada en les aportacions dels estudis feministes de les últimes dècades. El tema s’aborda a partir d’un estudi ...

L'adaptació escolar a l'escola Montessori: El grau de desenvolupament dels infants d'edats compreses entre els 16 mesos i els 3 anys en relació ambl la seva adaptació escolar 

Macià Gual, Aida (Date of defense: 2022-12-16)

L’adaptació escolar i les transicions educatives es poden considerar moments crítics per als infants i les famílies. La present tesi doctoral investiga «com es relaciona l’adaptació escolar d’infants d’edats compreses entre ...

Anàlisi d'interaccions col·laboratives mitjançant teoria fonamentada en un entorn d'aprenentatge de la traducció situat 

Tortadès Guirao, Àngel (Date of defense: 2022-12-15)

La tesi constitueix un estudi exploratori en l’aplicació d’una metodologia d’anàlisi qualitativa, la teoria fonamentada, originària de l’àmbit social, per investigar en el vessant cognitiu intern del procés traductor, ...

Biomechanical, force-time curve and neuromuscular training impact on serve performance in high level tennis player 

Baiget i Vidal, Ernest (Date of defense: 2022-12-15)

El servei de tenis es considera el cop més complex, potent i determinant en el tennis d'alt nivell. En concret, la velocitat (SV) conjuntament amb la precisió (SA) de servei juga un paper preponderant en competicions ...

More