Economia i territori. L'Euroregió de l'Arc Mediterrani. EURAM 

  Casas i Onteniente, Joan B. (Date of defense: 2009-04-16)

  La justificació de l'Euroregió de l'Arc Mediterrani com a regió econòmica, a partir de les variables habitualment utilitzades en l'economia i la necessitat d'aplicar-hi politiques pensades per la seva realitat. Descripció ...

  Eficiència de les universitats públiques espanyoles. Una anàlisi quantitativa 

  Vilalta Ferrer, Montserrat (Date of defense: 2008-04-25)

  L'estudi inclou una anàlisi d'eficiència de les universitats del sistema públic espanyol usant la tècnica no paramètrica d'anàlisi de fronteres coneguda com a Data Envelopment Analysis (DEA). Mitjançant una tria d'inputs ...

  El Concepte d'economia del bé comú 

  Guinjoan, Pere, (Date of defense: 2017-07-05)

  Aquest treball exposa el contingut central de la filosofia moral i política de sant Tomàs d’Aquino, segons la interpretació que en fa John Finnis, per extreure’n un conjunt de set criteris (els “criteris Aquino-Finnis”), ...

  El concepto de municipio turístico : implicaciones financieras y de desarrollo económico 

  Cervera Itarte, Diego, (Date of defense: 2017-09-22)

  El sector turístic ha anat evolucionant al llarg dels últims anys prenent una importància creixent en l'economia catalana. Segons l'Organització Mundial del Turisme les expectatives de creixement econòmic a mig i llarg ...

  El gerencialisme en la gestió de serveis públics. La realitat del model gerencial al consorcis públics locals de Catalunya 

  Sales Pardo, Xavier (Date of defense: 2004-07-07)

  La tesis analitza l'expansió cap el sector públic de les formes de gestió de sector privat d'organització d'empreses i té com a hipòtesi central que l'expansió del model gerencial -introduït al món local per la Llei ...

  El impacto de las cadenas globales de valor en la economía española (1995-2009) 

  Bonilla Quijada, Rocío (Date of defense: 2015-06-22)

  El creixent pes de les xarxes globals de producció té profundes implicacions en l'anàlisi i la interpretació dels fluxos comercials internacionals, el posicionament competitiu dels països i la distribució internacional de ...

  Els factors d'elecció d'universitat: el cas de la demanda a Catalunya 

  Del Olmo Arriaga, Josep Lluís (Date of defense: 2009-04-30)

  Les investigacions realitzades a Catalunya sobre les opcions institucionals han estat fins ara força escasses. Amb l'objecte de conèixer els factors d'elecció, s'ha realitzat una investigació quantitativa centrada en ...

  The emotional intelligence of the manager change management 

  Navarrete Sanz, Pedro V., (Date of defense: 2017-09-06)

  La gestió del canvi és una de les àrees de coneixement que ha tingut un desenvolupament més important en el món de la gestió de les organitzacions en les últimes tres dècades. A mesura que s'accelera el canvi en l'entorn ...

  ESG Audit: modelo de ráting para la ESG. Parametrización de la relación de la empresa con su entorno 

  Martí i Masana, Guillem (Date of defense: 2016-07-08)

  Aquest estudi proposa un model de ràting per valorar la relació de les empreses amb el seu entorn de manera objectiva, contrastable, quantificable i comparable. lnspirat en els models utilitzats per les agencies de ...

  Estudio de las prácticas de alisamiento de resultados. Perfil de la empresa alisadora. 

  París Paricio, Jessica (Date of defense: 2016-04-18)

  La comptabilitat es una eina molt utilitzada como ajuda per a la presa de decisions. Es per això que amb freqüència els directius decideixen adaptar-la a les seves necessitats mostrant més una imatge desitjada i no tant ...

  Factores influyentes en el cambio generacional de las empresas familiares entre la 2a generación y la 3a generación 

  Pavón, Manuel, 1960- (Date of defense: 2017-07-27)

  En el camp de l'empresa familiar, l'estudi dels diferents factors que influeixen en els processos de transició i successió generacional han estat afrontats des de diferents perspectives i factors influents amb, especial ...

  From software as a good to software as a service (SAAS): a methodology to define the transformation towards the SAAS business model 

  Orue-Echevarría Arrieta, Leire (Date of defense: 2016-06-07)

  Cloud Computing o computació en el núvol pot ser entesa com a una tecnologia disruptiva. Tanmateix, el cloud computing és sobretot un model de negoci.Empreses proveïdores de software que distribueixen les seves aplicacions ...

  Impacto económico de los albergues de juventud en Cataluña y su papel como dinamizador turístico 

  Maimi i Pou, Benet, (Date of defense: 2017-07-24)

  La present tesis doctoral pretén analitzar l’Impacte Social i Econòmic dels Albergs de Juventut a Catalunya en els municipis rurals o semirurals. Aquest estudi parteix d’un primer marc teòric mitjançant un análisi dels ...

  La compensación total flexible: conquistar el talento en el siglo XXI 

  Delgado Planas, Carlos (Date of defense: 2004-11-25)

  Todas las empresas manifiestan la creciente dificultad de atraer y vincular a los mejores profesionales. Los expertos achacan esta situación a que los modelos retributivos se han quedado obsoletos para hacer frente al reto ...

  La diplomatura en Infermeria a Catalunya. Inici i final del títol universitari 

  Martínez Espinosa, Valentí (Date of defense: 2014-05-16)

  Tesi doctoral centrada en l’anàlisi i l’evolució de la Diplomatura en Infermeria a Catalunya d’ençà de 1990 i fins al moment que s’extingeix. L’objectiu de la recerca és avaluar la implantació i el desenvolupament dels ...

  La diplomatura universitària de Turisme. La implantació a les universitats catalanes: 1997-2008 

  Abellanet Meya, Maria (Date of defense: 2014-04-10)

  Aquest treball analitza la incorpor ació dels estudis superiors de Turisme a la universitat, a Catalunya, a partir de la implantació de la diplomatura de Turisme (DT), l'any 1997, fins l'any 2008, previ a la implantació ...

  La gestión macroprudencial bancaria: una propuesta de tres modelos de previsión de riesgos 

  Gisbert Mir, Alejandro, (Date of defense: 2017-09-28)

  Aquesta tesi doctoral proposa tres models de risc per millorar la supervisió macroprudencial bancària. L'objectiu és crear una línia de defensa que permeti gestionar millor el risc sistèmic en el sistema financer internacional. ...

  La importancia de la responsabilidad social corporativa : propuesta de aplicación en el ámbito de las gestorías administrativas adscritas al COGAC 

  Rello Condomines, Enric (Date of defense: 2017-07-27)

  Aquesta investigació estudia l’abast de la responsabilitat social corporativa al camp dels despatxos professionals, incidint amb especial atenció al grau d’implantació a les Gestories Administratives adscrites al Col·legi ...

  La importància de la veu en la comunicació empresarial. Recerca de la veu més influent 

  Casas Sanfeliu, Joaquim, (Date of defense: 2017-09-26)

  En aquesta tesi doctoral es descriu inicialment una base teòrica de l'anatomia respiratòria on es detallen els diferents òrgans per on passa l’aire, tant de les vies circulatòries externes (la boca, el nas, la faringe i ...

  La lógica del don : una aproximación histórica, antropológica y económica aplicada a la empresa SEAT 

  Torras Pastor-Cano, Rafael, (Date of defense: 2017-09-12)

  Els dons, ens expliquen els historiadors, poden ser de l'estil "et dono perquè em donis" (clientelisme o intercanvi) o de l'estil "et dono perquè donis a altres" (cadena de favors). Els antropòlegs ens ensenyen quan res ...