Now showing items 6-25 of 29

  Nivel de formación financiera de los directivos de las pymes catalanas y su éxito empresarial en el decenio (2006-2015) 

  Prats Salmurri, Federico, (Date of defense: 2017-07-26)

  Aquest estudi examina la relació entre la formació financera dels directius catalans durant la dècada 2006-2015 i el rendiment de les empreses en que col.laboren, concluint sobre si hi ha alguna relació entre coneixements ...

  Factores influyentes en el cambio generacional de las empresas familiares entre la 2a generación y la 3a generación 

  Pavón, Manuel, 1960- (Date of defense: 2017-07-27)

  En el camp de l'empresa familiar, l'estudi dels diferents factors que influeixen en els processos de transició i successió generacional han estat afrontats des de diferents perspectives i factors influents amb, especial ...

  La gestión macroprudencial bancaria: una propuesta de tres modelos de previsión de riesgos 

  Gisbert Mir, Alejandro, (Date of defense: 2017-09-28)

  Aquesta tesi doctoral proposa tres models de risc per millorar la supervisió macroprudencial bancària. L'objectiu és crear una línia de defensa que permeti gestionar millor el risc sistèmic en el sistema financer internacional. ...

  The emotional intelligence of the manager change management 

  Navarrete Sanz, Pedro V., (Date of defense: 2017-09-06)

  La gestió del canvi és una de les àrees de coneixement que ha tingut un desenvolupament més important en el món de la gestió de les organitzacions en les últimes tres dècades. A mesura que s'accelera el canvi en l'entorn ...

  Impacto económico de los albergues de juventud en Cataluña y su papel como dinamizador turístico 

  Maimi i Pou, Benet, (Date of defense: 2017-07-24)

  La present tesis doctoral pretén analitzar l’Impacte Social i Econòmic dels Albergs de Juventut a Catalunya en els municipis rurals o semirurals. Aquest estudi parteix d’un primer marc teòric mitjançant un análisi dels ...

  El Concepte d'economia del bé comú 

  Guinjoan, Pere, (Date of defense: 2017-07-05)

  Aquest treball exposa el contingut central de la filosofia moral i política de sant Tomàs d’Aquino, segons la interpretació que en fa John Finnis, per extreure’n un conjunt de set criteris (els “criteris Aquino-Finnis”), ...

  El concepto de municipio turístico : implicaciones financieras y de desarrollo económico 

  Cervera Itarte, Diego, (Date of defense: 2017-09-22)

  El sector turístic ha anat evolucionant al llarg dels últims anys prenent una importància creixent en l'economia catalana. Segons l'Organització Mundial del Turisme les expectatives de creixement econòmic a mig i llarg ...

  Rendimiento, resiliencia y agilidad de las cadenas de suministros : el caso de las compañias industriales japonesas (2003-2015) 

  Calvo García, José Jorge, (Date of defense: 2017-05-11)

  Memoria de la tesis doctoral sobre la perspectiva estratégica del supply chain management y el impacto de las crisis en las empresas. Presentamos los resultados de la investigación cuantitativa del rendimiento, resiliencia ...

  La importància de la veu en la comunicació empresarial. Recerca de la veu més influent 

  Casas Sanfeliu, Joaquim, (Date of defense: 2017-09-26)

  En aquesta tesi doctoral es descriu inicialment una base teòrica de l'anatomia respiratòria on es detallen els diferents òrgans per on passa l’aire, tant de les vies circulatòries externes (la boca, el nas, la faringe i ...

  La orientación al mercado y los resultados de la organización: influencia de los departamentos de marketing y ventas 

  Lázaro Marcé, Juan (Date of defense: 2016-09-30)

  La relació entre les funcions de vendes i màrqueting ha generat un considerable interès acadèmic en els darrers anys, centrant-se especialment en com es pot millorar la col·laboració entre ambdues. No obstant això, s'ha ...

  ESG Audit: modelo de ráting para la ESG. Parametrización de la relación de la empresa con su entorno 

  Martí i Masana, Guillem (Date of defense: 2016-07-08)

  Aquest estudi proposa un model de ràting per valorar la relació de les empreses amb el seu entorn de manera objectiva, contrastable, quantificable i comparable. lnspirat en els models utilitzats per les agencies de ...

  From software as a good to software as a service (SAAS): a methodology to define the transformation towards the SAAS business model 

  Orue-Echevarría Arrieta, Leire (Date of defense: 2016-06-07)

  Cloud Computing o computació en el núvol pot ser entesa com a una tecnologia disruptiva. Tanmateix, el cloud computing és sobretot un model de negoci.Empreses proveïdores de software que distribueixen les seves aplicacions ...

  El impacto de las cadenas globales de valor en la economía española (1995-2009) 

  Bonilla Quijada, Rocío (Date of defense: 2015-06-22)

  El creixent pes de les xarxes globals de producció té profundes implicacions en l'anàlisi i la interpretació dels fluxos comercials internacionals, el posicionament competitiu dels països i la distribució internacional de ...

  Estudio de las prácticas de alisamiento de resultados. Perfil de la empresa alisadora. 

  París Paricio, Jessica (Date of defense: 2016-04-18)

  La comptabilitat es una eina molt utilitzada como ajuda per a la presa de decisions. Es per això que amb freqüència els directius decideixen adaptar-la a les seves necessitats mostrant més una imatge desitjada i no tant ...

  Mercat de treball i persones amb discapacitat. La integració laboral de les persones amb discapacitat en el context econòmic i social de l’inici del segle XXI 

  Rallo Arnau, Enric (Date of defense: 2014-12-19)

  La present tesi doctoral analitza la situació del col·lectiu de persones amb discapacitat en els inicis del segle XXI i l’entorn que el condiciona per a la seva integració laboral a Catalunya, Espanya i la Unió Europea. ...

  La diplomatura en Infermeria a Catalunya. Inici i final del títol universitari 

  Martínez Espinosa, Valentí (Date of defense: 2014-05-16)

  Tesi doctoral centrada en l’anàlisi i l’evolució de la Diplomatura en Infermeria a Catalunya d’ençà de 1990 i fins al moment que s’extingeix. L’objectiu de la recerca és avaluar la implantació i el desenvolupament dels ...

  La diplomatura universitària de Turisme. La implantació a les universitats catalanes: 1997-2008 

  Abellanet Meya, Maria (Date of defense: 2014-04-10)

  Aquest treball analitza la incorpor ació dels estudis superiors de Turisme a la universitat, a Catalunya, a partir de la implantació de la diplomatura de Turisme (DT), l'any 1997, fins l'any 2008, previ a la implantació ...

  Accessing the Chinese market. A critical look at the challenges and best practices of Spanish firms 

  Perea Muñoz, Eva, (Date of defense: 2013-01-15)

  Xina representa avui el mercat emergent més atractiu del món. Molts indicadors econòmics ho confirmen: Xina encarna un país amb un PIB pròsper, una creixent població urbana, una ascendent classe mitjana i un augment en la ...

  El servei d'esports universitari. El cas de Catalunya 2002-2007 

  Requesens Pallerola, Anna (Date of defense: 2011-11-29)

  Objectiu: analitzar l’organització i gestió dels serveis d’esports de les universitats a Catalunya durant el període 2002-2007 des de dos perspectives. En primer lloc des d’una vessant organitzativa i de participació i en ...

  Els factors d'elecció d'universitat: el cas de la demanda a Catalunya 

  Del Olmo Arriaga, Josep Lluís (Date of defense: 2009-04-30)

  Les investigacions realitzades a Catalunya sobre les opcions institucionals han estat fins ara força escasses. Amb l'objecte de conèixer els factors d'elecció, s'ha realitzat una investigació quantitativa centrada en ...