Filtre per: Matèria

Resultats per pàgina:

Filtre per: Matèria

validesa i eficàcia document electrònic (1)
Validez y eficacia documento electrónico (1)
validity and efficiency of the electronic document (1)
venetian glass (1)
vent catabàtic (1)
Vessel inspection (1)
veu, infants, trastorns de la producció de la veu, disfonia, avaluació, evolució de la veu, sensibilització vocal, abusos vocals, currículum escolar (1)
Vida i obra de Llorenç Moyà, literatura catalana de postguerra, literatura catalana de la Transició (1)
vidas medias (1)
video Conferencing (1)
video recording (1)
videoconferencia (1)
videoconferència (1)
videograbaciones (1)
videogravació (1)
vides mitjanes (1)
vidre català (1)
vidre venecià (1)
vidrio catalán (1)
vidrio veneciano (1)
vincles afectius (1)
Virtual Screening (VS) (1)
virulence (1)
virulencia (1)
virus de la hepatitis C, VHC, virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, coinfección VHC-VIH, modelo lineal generalizado, GLM, daño hepàtico, fibrosis hepàtica, índices indirectos de fibrosis hepática, APRI, IF, FIB-4, polimorfismos huéspedes, haplogrupos mitocondriales, LDLr, CTLA4, IL28b, HFE (1)
virus de l’hepatitis C, VHC, virus de la immunodeficiència humana, VIH, coinfecció VHC-VIH, model lineal generalitzat, GLM, dany hepàtic, fibrosi hepàtica, índexs indirectes fibrosi hepàtica, APRI, IF, FIB-4, polimorfismes hostes, haplogrups mitocondrials, LDLr, CTLA4, IL28b, HFE (1)
Vision-based interfaces (1)
visual complexity (1)
Vitamin b6 (1)
Vitamina b6 (1)
Viticultura (1)
Viticulture (1)
voice, children, voice disorders, hoarseness, evaluation, development, vocal sensibilizacion, vocal abuses, scholastic curriculum (1)
vorticidad potencial (1)
vorticitat potencial (1)
voz, niños, trastornos de la producción de la voz, disfonia, evaluación, evolución de la voz, sensibilización vocal, abusos vocales, curriculum escolar (1)
vínculos afectivos (1)