Estudi dels canvis en la distribució de les subclasses de lipoproteïnes i partícules romanents en diferents condicions associades a risc arterioscleròtic: més enllà del colesterol

 

Files in this item

This item appears in the following Collections