Departament de Fonaments Clínics

La Universitat de Barcelona és la universitat pública principal de Catalunya, amb el nombre més gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant per nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny.Estretament vinculada a la història de Barcelona i de Catalunya, la UB combina els valors de la tradició amb el fet de ser una institució innovadora i d’excel·lència en l’àmbit docent, i és una universitat urbana, oberta i cosmopolita com la mateixa ciutat de Barcelona.Us convidem a conèixer la Universitat de Barcelona!


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Barcelona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@ub.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents

Recent Submissions

Diagnóstico y vigilancia de las infecciones por arbovirus 

Alejo Cancho, Izaskun (Date of defense: 2020-12-11)

[spa] INTRODUCCIÓN: Los arbovirus son un grupo heterogéneo de virus transmitidos por vectores artrópodos. Entre ellos destacan los virus dengue (VDEN), chikungunya (VCHIK) y Zika (VZIK), que presentan similitudes en cuanto ...

Modelos experimentales aplicados al estudio de la eficacia y la seguridad de los antipsicóticos 

Martínez Pinteño, Albert (Date of defense: 2022-07-13)

La esquizofrenia es un trastorno psicótico grave con una prevalencia aproximada del 0,75% que se caracteriza por la presencia de síntomas positivos, negativos y déficits cognitivos. La enfermedad se inicia con una fase ...

Nuevos métodos para el diagnóstico microbiológico de la neumonía 

Vergara Gómez, Andrea (Date of defense: 2021-06-03)

La neumonía es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial y presenta una gran morbilidad asociada. El correcto diagnóstico de esta infección es crucial para el paciente y, en concreto, el ...

Not the usual suspects: membrane translocation, pathogenic potential and bacterial species of the Acinetobacter baumannii group 

Cosgaya Castro, Clara (Date of defense: 2019-02-08)

The most clinically relevant species of the Acinetobacter genus are comprised within the Acinetobacter baumannii group (Ab group, i. e. A. baumannii, Acinetobacter nosocomialis, Acinetobacter pittii, Acinetobacter seifertii ...

Patologia per amiant a la comarca del Vallès Occidental (Barcelona) 

Tarrés Olivella, Josep (Date of defense: 2019-03-01)

INTRODUCCIÓ: L’amiant o asbest es un mineral que ha estat molt utilitzat per la industria de l’estat espanyol durant el segle XX, la inhalació d’aquest silicat pot provocar patologia pleuropulmonar a Cerdanyola del Vallès, ...

Epidemiologia de les rickettsiosis del grup de les febres tacades a Catalunya. Estudi específic de la Rickettsia massiliae Bar 29. Eficàcia de les tècniques diagnòstiques 

Sanfeliu Sala, Isabel (Date of defense: 2019-01-08)

ANTECEDENTS. Les rickettsiosis, conegudes des de fa dècades, han passat a ser considerades malalties emergents en els últims anys. HIPÒTESIS. L’espècie de Rickettsia Bar 29, aïllada prèviament de paparres en la nostra ...

Interplay of virulence, antibiotic resistance and epidemiology in Escherichia coli clinical isolates 

Guiral Vilalta, Elisabet (Date of defense: 2018-12-04)

Escherichia coli are one of the microorganisms most frequently studied worldwide. They are Gram-negative bacilli, facultative anaerobic, rod-shaped bacterium, which are most often found in the gastrointestinal tract as a ...

Bases biológicas de la fisiopatología y la farmacología del trastorno obsesivo-compulsivo de inicio en la infancia y la adolescencia. Influencia de la genética y la desregulación inmunológica 

Rodríguez Ferret, Natalia (Date of defense: 2018-03-02)

El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) de inicio en la infancia y la adolescencia es un trastorno psiquiátrico con una prevalencia de alrededor del 1-3%, caracterizado por la presencia de obsesiones y compulsiones recurrentes ...

Aplicación de modelos bayesianos para estimar la prevalencia de enfermedad y la sensibilidad y especificidad de tests de diagnóstico clínico sin gold standard 

Pereira da Silva, Hélio Doyle (Date of defense: 2016-11-17)

Dos objetivos claves de la investigación diagnóstica son estimar con exactitud y precisión la prevalencia de la enfermedad y la sensibilidad y especificidad de tests diagnósticos. Se han desarrollado modelos de clases ...