Cançoner Vega-Aguiló (BC, mss. 7 i 8): estructura i contingut, El 

  Alberni Jordà, Anna (Date of defense: 2003-02-06)

  El Cançoner Vega-Aguiló(BC, mss, 7-8): estructura i contingut<br/><br/>Els manuscrits 7 i 8 de la Biblioteca de Catalunya, del primer terç del segle XV, formen un sol cançoner, enquadernat en dos toms, que la tradició ha ...

  Les col·leccions de proverbis de Ramon Llull: estudi de conjunt i edició dels "Mil proverbis" i i dels "Proverbis d’ensenyament" 

  Tous Prieto, Francesc (Date of defense: 2015-07-13)

  Aquest estudi té l’objectiu d’oferir una anàlisi de conjunt de la producció proverbial de Ramon Llull. L’autor mallorquí va escriure cinc col·leccions de proverbis entre la darrera dècada del s. XIII i la primera del s. ...

  Confluència de gèneres a El cortesano de Lluís del Milà (València, 1561) 

  Sánchez Palacios, M. Esmeralda (Date of defense: 2016-01-29)

  La tesi doctoral «Confluència de gèneres a El cortesano de Lluís del Milà (València, 1561)» analitza una obra narrativa plurinlingüe escrita a la València de mitjan del segle XVI però ambientada en la cort valenciana de ...

  Contactes consonàntics en balear: Descripció i anàlisi. Els, 

  Pons, Clàudia (Date of defense: 2004-09-09)

  Aquesta tesi té dos objectius. En primer lloc, oferir una descripció lingüística dels processos fonològics promoguts pels contactes consonàntics en balear a partir del conjunt d'enquestes dialectals que van servir de base ...

  Definició lexicogràfica i estructura del diccionari 

  Soler i Bou, Joan (Date of defense: 2004-02-09)

  L'objectiu principal d'aquesta tesi és la formulació d'un sistema de redacció de definicions lexicogràfiques per a diccionaris generals del català que redueixi al mínim els efectes de circularitat, que no limiti <i>a ...

  Diferències fonològiques entre diversos estils de parla al català central septentrional 

  Campmany Jané, Elisenda (Date of defense: 2008-04-04)

  La tesi <i>Diferències fonològiques entre diversos estils de parla al català central septentrional</i> se centra en l'estudi de la variació estilística que manifesten els segments vocàlics en dos àmbits concrets de la ...

  Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs en català nord-occidental. De l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística 

  Valls i Alecha, Esteve (Date of defense: 2013-07-04)

  L’objectiu d’aquesta tesi és analitzar la direccionalitat, el ritme, l’abast i la naturalesa del canvi lingüístic que, al llarg del segle XX i fins al dia d’avui, ha afectat i segueix afectant els parlars nord-occidentals ...

  Dixi de persona i marcs participatius en català 

  Nogué Serrano, Maria de les Neus (Date of defense: 2005-06-28)

  Aquesta tesi doctoral caracteritza les formes lingüístiques que permeten establir referències díctiques de persona posant-les en relació amb els marcs participatius en què té lloc la interacció, i més concretament amb la ...

  Edició crítica i estudi dels llibres I, II, IX i X del "Llibre de Meravelles" de Ramon Llull 

  Bonillo Hoyos, Xavier (Date of defense: 2007-01-19)

  L'objecte d'estudi d'aquesta tesi doctoral són els llibres I, II, IX I X d'una de les obres més conegudes de Ramon Llull, el "Llibre de meravelles", dedicats respectivament a Déu, als àngels, al paradís i a l'infern. Aquest ...

  Eduard Toda i Güell. Ideologia i escriptura (1855-1941) 

  Gort Oliver, Jordina (Date of defense: 2012-11-26)

  Aquesta tesi està centrada en la figura del diplomàtic i escriptor Eduard Toda i Güell. L'objectiu primordial d'aquest estudi és el de definir el pensament , l'estil d'escriptura i les influències ideològiques i literàries ...

  El parlar salat: descripció, àmbit geogràfic i ús 

  Busquet Isart, Núria (Date of defense: 2010-03-19)

  La tesi s'ha centrat en l'estudi del parlar salat, un subdialecte del català central que es caracteritza per una sola isoglossa morfològica: l'ús de l'article derivat del demostratiu llatí IPSE (<I>es, sa</I>). Aquesta ...

  Els manuals gramaticals i la llengua normativa: estudis de gramatografia catalana contemporània 

  Bonet, Sebastià (Date of defense: 1992-01-01)

  La tesi té com a objectiu principal estudiar com es va constituir, fixar i transmetre, en el mitjà específic dels manuals de llengua catalana publicats entre el 1891 (any de publicació de l’ “Ensayo de Gramática del Catalán ...

  Eriçó de mar: estudi antropològic, geolingüístic i etimològic 

  Corcoll i Llobet, Antoni (Date of defense: 2012-06-27)

  Els objectius bàsics d’aquest treball monogràfic sobre l’eriçó de mar és donar a conèixer els termes genèrics i aquells que fan referència a una o unes espècies en concret d’aquest animal marí, la seva distribució geogràfica, ...

  Estructura i variació en el verb català de començaments de segle: La flexió verbal en els dialectes catalans, Alcover - Moll 

  Perea, Maria Pilar, 1960- (Date of defense: 1999-01-01)

  Un dels àmbits de la llengua on la variació dialectal es manifesta d’una manera més marcadament multiforme és el de la morfologia verbal. Antoni M. Alcover, considerat el fundador de la dialectologia a Catalunya, desenvolupà ...

  Fonètica dels parlars baleàrics segons les notes de Manuel Milà i Fontanals. Interpretació i estudi lingüístic, La 

  Bernat Baltrons, Francesc (Date of defense: 2002-02-22)

  Aquesta tesi es basa a l'estudi d'unes notes inèdites sobre els dialectes catalans en el segle XIX, escrites per Manuel Milà i Fontanals i que avui en dia es conserven a la "Biblioteca Menéndez y Pelayo" de Santander. ...

  Els japonesos a Catalunya i la llengua catalana. Comunitat, llengües i ideologies 

  Fukuda, Makiko (Date of defense: 2009-07-22)

  L’objectiu de la nostra recerca és analitzar el paper de les llengües, molt especialment el de la llengua catalana, a l’hora de caracteritzar les diverses dinàmiques d’incorporació dels membres de la colònia japonesa a ...

  Josep Anselm Clavé i l’escriptura: obra poètica i periodisme cultural 

  Canadell i Rusiñol, Roger (Date of defense: 2012-12-21)

  Aquesta tesi doctorall estudia el conjunt de l’obra escrita de Josep Anselm Clavé, tant la literària com la periodística de caire cultural. La recerca s’ha concebut de tal manera que comprèn no només una anàlisi global de ...

  «Joventut» (1900-1906) i el darrer modernisme 

  Farré Vilalta, Imma (Date of defense: 2016-01-29)

  Amb el títol de «Joventut» (1900-1906) i el darrer modernisme presentem la recerca sobre aquest setmanari que, a més de la tasca catalanista i cultural en sentit ampli empresa durant els seus set anys de vida, va impulsar, ...

  La construcció dels processos cognitivoemocionals de tristesa i angoixa en el lèxic català 

  Font Fernández, Maria Antònia (Date of defense: 2017-09-07)

  Aquesta tesi doctoral caracteritza la conceptualització dels processos cognitivoemocionals de tristesa i angoixa en el lèxic català. L’anàlisi es distribueix en dos capítols pràctics: un de conceptual que es basa en el ...

  La ficció sentimental catalana de la segona meitat del s. XV 

  Pellissa Prades, Gemma (Date of defense: 2013-12-13)

  A la segona meitat del s. XV s'escriuen una sèrie d'obres que comparteixen els mateixos motius i recursos retòrics en el tractament de l'amor (teorització sobre la passió, descripció de les causes i els efectes de l'amor, ...