Now showing items 35-35 of 35

    Variació terminològica: anàlisi de la variació denominativa en textos de diferent grau d'especialització de l'àrea de medi ambient, La 

    Freixa, Judit (Date of defense: 2002-10-11)

    La tesi parteix d'un conjunt d'idees sobre la terminologia, sobre els termes i sobre la variació terminològica. Des d'un acostament lingüístic a la terminologia, considero que la variació existeix en terminologia igual com ...