Departament de Filologia Catalana

La Universitat de Barcelona és la universitat pública principal de Catalunya, amb el nombre més gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant per nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny.Estretament vinculada a la història de Barcelona i de Catalunya, la UB combina els valors de la tradició amb el fet de ser una institució innovadora i d’excel·lència en l’àmbit docent, i és una universitat urbana, oberta i cosmopolita com la mateixa ciutat de Barcelona.Us convidem a conèixer la Universitat de Barcelona!


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Barcelona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@ub.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents

Recent Submissions

Unamuno i la cultura catalana : (1896-1906) 

Bastons i Vivanco, Carles, 1945- (Date of defense: 1991-09-05)

[cat] En aquesta tesi doctoral es demostra que la relació d'Unamuno i Catalunya, als anys finals de segle, va ser molt extensa i intensa. Es pretén així mateix cobrir un buit en els estudis unamunians ja que fins ara només ...

Estructura i variació en el verb català de començaments de segle: La flexió verbal en els dialectes catalans, Alcover - Moll 

Perea, Maria Pilar, 1960- (Date of defense: 1999-01-01)

Un dels àmbits de la llengua on la variació dialectal es manifesta d’una manera més marcadament multiforme és el de la morfologia verbal. Antoni M. Alcover, considerat el fundador de la dialectologia a Catalunya, desenvolupà ...

Mesures d'avaluació lexicogràfica de diccionaris bilingües 

Gelpí Arroyo, Cristina (Date of defense: 1997-09-03)

Totes les activitats, els processos i els procediments són objecte, de manera inconscient, d'una avaluació. De fet, cada vegada que mirem un programa de televisió, conduïm un cotxe, contestem un examen o fem un experiment ...

Aspectes de lexicografia: representació i interpretació gramaticals 

Lorente, Mercè (Date of defense: 1994-12-20)

La tesi principal d’aquest treball consisteix a hipotetitzar que la implementació d'una gramàtica formal sobre un prototipus lexicogràfic ha de resoldre moltes de les limitacions descriptives que solen patir els diccionaris ...

Els manuals gramaticals i la llengua normativa: estudis de gramatografia catalana contemporània 

Bonet, Sebastià, 1943- (Date of defense: 1992-01-01)

La tesi té com a objectiu principal estudiar com es va constituir, fixar i transmetre, en el mitjà específic dels manuals de llengua catalana publicats entre el 1891 (any de publicació de l’ “Ensayo de Gramática del Catalán ...

La construcció dels processos cognitivoemocionals de tristesa i angoixa en el lèxic català 

Font Fernández, Maria Antònia (Date of defense: 2017-09-07)

Aquesta tesi doctoral caracteritza la conceptualització dels processos cognitivoemocionals de tristesa i angoixa en el lèxic català. L’anàlisi es distribueix en dos capítols pràctics: un de conceptual que es basa en el ...

Plàcid Vidal: memorialista singular d’obra viscuda 

Masdéu Abril, Fina (Date of defense: 2016-12-20)

Aquesta tesi té el propòsit d’actualitzar la presència de Plàcid Vidal (Alcover, 1881- Barcelona, 1938) i la seva obra en l’àmbit literari català, tant des de la perspectiva de la història de la literatura com des de la ...

Confluència de gèneres a El cortesano de Lluís del Milà (València, 1561) 

Sánchez Palacios, M. Esmeralda (Date of defense: 2016-01-29)

La tesi doctoral «Confluència de gèneres a El cortesano de Lluís del Milà (València, 1561)» analitza una obra narrativa plurinlingüe escrita a la València de mitjan del segle XVI però ambientada en la cort valenciana de ...

«Joventut» (1900-1906) i el darrer modernisme 

Farré Vilalta, Imma (Date of defense: 2016-01-29)

Amb el títol de «Joventut» (1900-1906) i el darrer modernisme presentem la recerca sobre aquest setmanari que, a més de la tasca catalanista i cultural en sentit ampli empresa durant els seus set anys de vida, va impulsar, ...

Les col·leccions de proverbis de Ramon Llull: estudi de conjunt i edició dels "Mil proverbis" i i dels "Proverbis d’ensenyament" 

Tous Prieto, Francesc (Date of defense: 2015-07-13)

Aquest estudi té l’objectiu d’oferir una anàlisi de conjunt de la producció proverbial de Ramon Llull. L’autor mallorquí va escriure cinc col·leccions de proverbis entre la darrera dècada del s. XIII i la primera del s. ...

Els japonesos a Catalunya i la llengua catalana. Comunitat, llengües i ideologies 

Fukuda, Makiko (Date of defense: 2009-07-22)

L’objectiu de la nostra recerca és analitzar el paper de les llengües, molt especialment el de la llengua catalana, a l’hora de caracteritzar les diverses dinàmiques d’incorporació dels membres de la colònia japonesa a ...

Les Gloses mallorquines: estructura i funcions 

Balanzó, Fèlix (Date of defense: 1982-01-01)

Dins l'àmbit de la cultura popular, entesa com el conjunt de coneixements i costums de la pagesia al llarg de molts segles de civilització occidental, hi ha un seguit de fets que responen a unes característiques comunes: ...

Eduard Toda i Güell. Ideologia i escriptura (1855-1941) 

Gort Oliver, Jordina (Date of defense: 2012-11-26)

Aquesta tesi està centrada en la figura del diplomàtic i escriptor Eduard Toda i Güell. L'objectiu primordial d'aquest estudi és el de definir el pensament , l'estil d'escriptura i les influències ideològiques i literàries ...

La ficció sentimental catalana de la segona meitat del s. XV 

Pellissa Prades, Gemma (Date of defense: 2013-12-13)

A la segona meitat del s. XV s'escriuen una sèrie d'obres que comparteixen els mateixos motius i recursos retòrics en el tractament de l'amor (teorització sobre la passió, descripció de les causes i els efectes de l'amor, ...

Multimodalitat i dixi d’espai en joves catalans multilingües 

Fitó Pardo, Jaume (Date of defense: 2009-12-04)

Aquesta tesi se centra en l’estudi del fenomen de la dixi, concretament de la dixi d’espai en català, castellà i anglès, des d’una perspectiva multimodal que té en compte tant la part verbal com la part no verbal d’aquest ...

Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs en català nord-occidental. De l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística 

Valls i Alecha, Esteve (Date of defense: 2013-07-04)

L’objectiu d’aquesta tesi és analitzar la direccionalitat, el ritme, l’abast i la naturalesa del canvi lingüístic que, al llarg del segle XX i fins al dia d’avui, ha afectat i segueix afectant els parlars nord-occidentals ...

A propòsit del «Cicle de Flo La Vigne», de Llorenç Villalonga 

Mas Canals, Víctor de (Date of defense: 2013-01-23)

En relació amb les novel•les de Llorenç Villalonga que integren l’anomenat Cicle de Flo la Vigne, aquesta tesi en caracteritza el context històric, analitza el concepte novel•lesc de l’autor, fa una anàlisi detallada de ...

Josep Anselm Clavé i l’escriptura: obra poètica i periodisme cultural 

Canadell i Rusiñol, Roger (Date of defense: 2012-12-21)

Aquesta tesi doctorall estudia el conjunt de l’obra escrita de Josep Anselm Clavé, tant la literària com la periodística de caire cultural. La recerca s’ha concebut de tal manera que comprèn no només una anàlisi global de ...

Eriçó de mar: estudi antropològic, geolingüístic i etimològic 

Corcoll i Llobet, Antoni (Date of defense: 2012-06-27)

Els objectius bàsics d’aquest treball monogràfic sobre l’eriçó de mar és donar a conèixer els termes genèrics i aquells que fan referència a una o unes espècies en concret d’aquest animal marí, la seva distribució geogràfica, ...

Aprendre a triar. L’adquisició de les normes d’ús i alternança de codis en l’educació infantil 

De Rosselló i Peralta, Carles (Date of defense: 2010-02-12)

L’objectiu d’aquesta recerca és observar com s’estableixen i quins són els usos orals en una aula de P3, és a dir, amb alumnes de 3 a 4 anys. La tria d’aquesta edat no ha estat una decisió arbitrària. Des d’un punt de vista ...

More