Study and design of classification algorithms for diagnosis and prognosis of failures in wind turbines from SCADA data 

  Blanco Martínez, Alejandro (Fecha de defensa: 2018-06-18)

  Actualmente las operaciones de mantenimiento preventivo de los parques eólicos se soportan sobre técnicas de Machine Learning para reducir los costes de las paradas no planificadas. Por eso se necesita una predicción de ...

  Optimització del procés industrial d'escorxadors utilitzant tècniques de modelització, tractament de dades i classificació automàtica 

  Masferrer Caralt, Gerard (Fecha de defensa: 2019-06-17)

  Els escorxadors de porcí disposen d’una gran quantitat de dades a conseqüència del volum de caps sacrificats diàriament. Aquesta informació inclou per una banda dades intrínseques dels animals (sexe, raça, i pes), i per ...

  Interfícies cervell-ordinador basades en EEG per a la neurorehabilitació 

  Dinarès Ferran, Josep (Fecha de defensa: 2019-07-15)

  Una interfície cervell-ordinador, o Brain-Computer Interface (BCI), és un sistema que permet el control de dispositius externs només amb la intenció humana. La capacitat que tenen aquests sistemes de llegir i processar ...

  Integració de la comunicació a través d’aplicacions per mòbil en un model d'atenció primària basat en l'equip interprofessional 

  Marin Gómez, Fc. Xavier (Fecha de defensa: 2019-09-20)

  Compendi d’estudis publicats entre el 2017 i el 2019, que demostren, entre d’altres coses, que els professionals sanitaris d’atenció primària de la salut (APS) utilitzen habitualment les aplicacions per a telèfons intel·ligents ...

  Identification of microcrystalline phases in Lead Glazes of ceramics from 17th-19th centuries: archaeometric implications 

  Di Febo, Roberta (Fecha de defensa: 2019-10-21)

  Crystalline phases inside ancient glazes can have different origins: unreacted compounds (thus already formed before the glaze formation), crystallites developed during the glaze production or devitrification crystals ...

  El futur de la Història Clínica segons la visió de tots els agents que hi intervenen 

  Iglesia Reina, Sergi (Fecha de defensa: 2019-11-08)

  L’objectiu principal de l’estudi és analitzar la valoració dels agents que participen en l’assistència sanitària de les organitzacions de salut i socials catalanes en relació a la usabilitat de la Història Clínica Electrònica. ...

  Algorismes per a la reconstrucció de ràfegues de dades perdudes del nivell d'aigua del dipòsit principal de la ciutat de Vic 

  Martí Sarri, Arnau (Fecha de defensa: 2019-12-04)

  Els sistemes SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) poden acumular gran quantitats de dades de diferents tipus de sensors que s'emmagatzema en bases de dades per tenir registres històrics. Per utilitzar aquestes ...

  Impacte i millora en el seguiment de la curació de ferides utilitzant intel·ligència artificial 

  Reifs Jiménez, David (Fecha de defensa: 2022-06-28)

  Les úlceres són una causa important de morbiditat i mortalitat a tot el món i es produeixen per diverses causes, com ara diabetis mellitus, neuropatia perifèrica, immobilitat, pressió, arteriosclerosi, infeccions i/o ...

  Nueva metodología matricial para la transparencia algorítmica en el equilibrado de líneas de ensamblaje utilizando algoritmos genéticos 

  Anel Gracia, Juan Ignacio (Fecha de defensa: 2022-07-18)

  Aquesta tesi s'emmarca en plantejar millores en l'ús d’algorismes d'optimització per resoldre el problema de l'equilibratge de les línies de muntatge per part de petites i mitjanes empreses (pimes). El personal encarregat ...