Caracterización de las unidades entonativas declarativas de un corpus de habla producido en español por mapuches y lefkenches bilingües de la Región de la Araucanía, Chile 

  Retamal Venegas, Nicolás (Date of defense: 2022-11-17)

  Aquesta investigació té com a objectiu general caracteritzar el comportament de les corbes melòdiques produïdes per parlants mapuches bilingües en enunciats declaratius en espanyol. Per dur a terme l’estudi, es va realitzar ...

  De lo sagrado y lo religioso en los poetas del exilio español de 1939 

  Vílchez Ruiz, Míryam (Date of defense: 2022-12-16)

  Del sagrat i el religiós en els poetes de l’exili espanyol de 1939” té com a objectiu explicar com evolucionen les creences a partir de la guerra civil espanyola d’Emilio Prados, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, José ...

  “Decir” de Jomí García Ascot 

  Varela Rodríguez, Mireia (Date of defense: 2022-09-09)

  Paulatinament, estan proliferant els estudis d'alguns dels escriptors en llengua hispana que van condensar la seva creació literària a païssos estrangers donada la seva condició d'exili. Els anomenats "nens de la guerra" ...

  Diseño de un diccionario electrónico español-chino de términos turísticos del alojamiento basado en un corpus de textos comerciales digitales 

  Wei, Xiaoran (Date of defense: 2022-06-10)

  Aquesta tesi proposa un disseny per a l’elaboració d’un diccionari electrònic espanyol-xinès de mots turístics de l’allotjament, i considera com a usuaris potencials els professionals xinesos que treballin en la venda i ...

  El imaginario literario de lo árabe andalusí en la primera mitad del siglo XIX: Francisco Martínez de la Rosa, Serafín Estébanez Calderón y Francisco Javier Simonet 

  Al Areedh, Rasha (Date of defense: 2021-09-14)

  Durant el segle XIX l’orientalisme es va convertir en protagonista de moltes produccions literàries, englobant en el terme “Orient” moltes cultures considerades exòtiques com l’asiàtica i l’àrab. Aquesta última va gaudir ...

  El yo de las escritoras del exilio republicano de 1939 en las obras testimoniales de Luisa Carnés, Mada Carreño, Silvia Mistral y Gabriel Paz (Cristina Martín) 

  Vicens Vega, Laura (Date of defense: 2021-12-17)

  La present tesi doctoral aborda l’estudi dels procediments narratius i de les motivacions personals, professionals i ideològiques que van portar a Luisa Carnés (Madrid, 1905-Mèxic, 1964), Mada Carreño (Madrid, 1914-Mèxic, ...

  Entre la morfosintaxis y la filogenia e historia externa del español: el origen de las formas verbales soy, estoy, doy y voy 

  Piquer García, Francisco José (Date of defense: 2019-10-25)

  El problema filològic en qüestió de la present tesi doctoral ha estat considerat un dels grans misteris de la gramàtica històrica espanyola: l’addició de -i final a “so”, “estó”, “do” i “vo”, les primitives formes de present ...

  Gramática y escritura: hacia un vínculo consciente en las prácticas lingüísticas. Análisis del tratamiento gramatical en los dispositivos curriculares de Chile. 

  Riveros Diegues, Nicole Alejandra (Date of defense: 2020-11-26)

  En aquesta tesi s'analitza la relació entre la gramàtica i l'escriptura en el currículum educatiu de Xile. Concretament, l'estudi considera els Programes d'assignatura de Llengua i Literatura del primer tram de l'Educació ...

  Historia léxico-semántica de las denominaciones poblacionales en la América colonial. Un estudio textual en fuentes cronísticas y geográficas (siglos XVI-XIX) 

  Costa León, Piero Renato (Date of defense: 2022-07-11)

  La present tesi doctoral té com a fenomen d’interès l’esdevenir lèxic-semàntic que, des d’una perspectiva diacrònica, ha tingut un grup de gentilicis i etnònims relacionats amb algunes parts de l’Amèrica colonial espanyola ...

  Imágenes femeninas en la obra pampina de Hernán Rivera Letelier: (re)visión histórica y literaria de la mujer chilena 

  Marcoleta Hardessen, Juan Pablo (Date of defense: 2020-12-04)

  Imatges femenines a l’obra pampina d’Hernán Rivera Letelier constitueix una doble revisió: d’una banda, és una mirada d’obres narratives que tenen com a escenari les oficines salitreras del nord de Xile; però de l’altra, ...

  La expresión de la causatividad en español y en chino: en la interfaz léxico-sintáctica 

  Xiong, Yiting (Date of defense: 2020-10-19)

  La causativitat, un concepte que es repeteix en diferents llengües, sempre ha estat un punt d’interès per a la lingüística generativa, que ha intentat analitzar la forma en què aquesta s’expressa en les diferents llengües. ...

  La flor de la nada. Estudio sobre la vida y obra del obispo de Puebla Manuel Fernández de Santa Cruz (Palencia 1637-Puebla de los Ángeles 1699) 

  Zayas Gonzalez, María de la Concepción Enedina (Date of defense: 2020-10-16)

  Aquesta tesi és la primera investigació monogràfica sobre el bisbe de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz y Sahagún (Palència 1637-Pobla dels Àngels 1699). Un personatge clau per entendre el moment literari més alt de ...

  La máscara en las comedias y entremeses cervantinos. Una relación entre esencia y apariencia 

  Gonçalves Macedo, Giselle Cristina (Date of defense: 2022-06-10)

  Aquest treball té, com a objectiu, fer una anàlisi del recurs de l’emmascarament present a totes les obres teatrals que componen “Les vuit comèdies i vuit entremesos nous, mai representats”, de Miguel de Cervantes. Responsable ...

  La recepción de la literatura en lengua española en China en el siglo XX (1914-2011) 

  Rui, Guan (Date of defense: 2021-02-01)

  La literatura no només compleix una funció de gaudi estètic, sinó també una funció educativa i social; per tant, pel que fa a la traducció d'una literatura estrangera, per estudiar la selecció dels escriptors i les seves ...

  De las formas narrativas brevísimas al microrrelato en la obra de ficción de Borges y en sus antologías 

  López Díaz, Ricardo (Date of defense: 2022-05-02)

  La finalitat principal d’aquesta tesi doctoral consisteix a estudiar la manera com es poden concebre les aportacions que va exercir Jorge Luis Borges sobre la narrativa brevíssima. Aquesta influència es fa en tres moviments: ...

  Las locuciones del español y del chino: análisis cognitivo y propuesta de tratamiento en el aula de ELE| Les locucions de l'espanyol i del xinès: anàlisi cognitiva i proposta de tractament a l'aula d'ELE| Spanish and Chinese idioms: cognitive analysis and proposal of treatment in the Spanish classroom 

  Hu, Shi (Date of defense: 2022-07-08)

  L’objectiu d’aquesta tesi és facilitar la comprensió i l’adquisició de les locucions espanyoles per part dels estudiants xinesos d’espanyol com a llengua estrangera (ELE). En concret, es pretén comparar els aspectes semàntics ...

  Lexicografía académica del siglo XIX: macroestructura y ortografía 

  Terrón Vinagre, Natalia (Date of defense: 2021-01-20)

  La present tesi doctoral constitueix un avanç en l’estudi del castellà de segle XIX, període corresponent a l’espanyol modern segons l’estipulat per les investigacions actuals sobre història i historiografia de la llengua ...

  Léxico de especialidad en «Nueva Era: Gran diccionario español-chino» 

  Hong, Liuliu (Date of defense: 2020-06-09)

  Aquesta tesi té com a objectiu principal analitzar el lèxic d’especialitat inclòs a Nueva Era: Gran diccionario español-chino (d’ara endavant: Nueva Era), que és el diccionari espanyol-xinès més voluminós en el món actual ...

  Los exilios heredados de Vicente Rojo y Bárbara Jacobs 

  Hernández Hernández, Sònia (Date of defense: 2020-11-25)

  L'escriptora mexicana Bárbara Jacobs i el pintor, escultor i dissenyador gràfic Vicente Rojo són mostrats com a representants de l'exili heretat. Ell va néixer a Barcelona al 1932, i es va exiliar a Mèxic al 1949, quan la ...

  Los fenómenos metafórico-metonímicos relacionados con el amor: análisis diacrónico en español (ss. XIX-XX) y contrastivo entre español y chino 

  Qiu, Tingting (Date of defense: 2021-05-31)

  La investigació dels conceptes emocionals ha cridat l’atenció especialment a investigadors i lingüistes durant les últimes dècades, terreny en què han destacat estudis des de la perspectiva semàntica cognitiva. Al mateix ...