Thriving in confinement with functional diversity: The role of technology and autoethnography

Author

Hall, Karen Anne Esther

Director

Deusdad Ayala, Blanca

Date of defense

2023-01-18

Pages

144 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

L'objectiu d'aquest estudi ha estat donar veu a les persones nascudes amb discapacitat física en examinar la seva pròpia experiència de supervivència durant la tancada, esbossant una sèrie de recursos (psicològics, econòmics i tecnològics) que van utilitzar per treballar, comunicar-se i fer-se forts. La metodologia qualitativa utilitzada es va basar en les anàlisis temàtiques dels comentaris dels vídeos de YouTube i de les fonts d'Internet durant la pandèmia i el tancament de Covid-19 i en la meva autoetnografia. Els resultats mostren que les persones amb discapacitats fins i tot van prosperar en situacions difícils si van comprendre la seva força, quan se'ls van proporcionar els recursos econòmics adequats i quan van tenir prou habilitat per utilitzar les eines tecnològiques. Les conclusions més destacades d'aquesta exploració (personal) fan referència als beneficis de la tecnologia com a eina de suport entre iguals i al valor de l'autoetnografia per a la construcció de la resiliència i l'agència individuals.


El objetivo de este estudio ha sido dar voz a las personas nacidas con discapacidad física al examinar su propia experiencia de supervivencia durante el encierro, esbozando una serie de recursos (psicológicos, económicos y tecnológicos) que utilizaron para trabajar, comunicarse y hacerse fuertes. La metodología cualitativa utilizada se basó en los análisis temático de los comentarios de los vídeos de YouTube y de las fuentes de Internet durante la pandemia y el cierre de Covid-19 y en mi propia autoetnografía. Los resultados muestran que las personas con discapacidades incluso prosperaron en situaciones difíciles si comprendieron su fuerza, cuando se les proporcionaron los recursos económicos adecuados y cuando tuvieron la suficiente habilidad para utilizar las herramientas tecnológicas. Las conclusiones más destacadas de esta exploración (personal) se refieren a los beneficios de la tecnología como herramienta de apoyo entre iguales y al valor de la autoetnografía para la construcción de la resiliencia y la agencia individuales.


The objective of this study has been to give voice to people born with physical disability in examining their own experience of survival during the lockdown by outlining a variety of resources (psychological, economic, and technological) they used for working, communicating and building strength. The qualitative methodology used were based on the thematic analyses of commentors from YouTube video and internet sources during Covid-19 pandemic and lockdown and in my own autoethnography. Results show that people with disabilities even flourished in difficult situations if they understood their strength, when provided with right economical resources and when sufficiently skilled to use technological tools. The most prominent findings of this (personal) exploration refer to the benefits of technology as a peer support tool and the value of autoethnography for the building of individual resilience and agency.

Keywords

diversitat funcional; tecnologia inclusiva; autoetnografia; diversidad funcional; tecnología inclusiva; disabilities; inclusive technology; autoethnography

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 3 - Social Sciences; 36 - Safeguarding the mental and material necessities of life; 572 - Physical anthropology

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Karen Anne Esther Hall.pdf

30.47Mb

 

This item appears in the following Collection(s)