Departament de Pintura

La Universitat de Barcelona és la universitat pública principal de Catalunya, amb el nombre més gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant per nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny.Estretament vinculada a la història de Barcelona i de Catalunya, la UB combina els valors de la tradició amb el fet de ser una institució innovadora i d’excel·lència en l’àmbit docent, i és una universitat urbana, oberta i cosmopolita com la mateixa ciutat de Barcelona.Us convidem a conèixer la Universitat de Barcelona!


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Barcelona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@ub.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents

Recent Submissions

Salvaguarda del patrimoni nacional: la conservació i restauració en el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes 

Camañes i Sánchez, Carolina (Date of defense: 1994-01-01)

[spa] La tesis está formada por dos volúmenes, el primero de 507 páginas y el segundo de 324. La primera parte es una historia del monasterio de Pedralbes desde su fundación en 1326 hasta nuestros días, incluyendo la vida ...

La influència de Joan Miró en la ceràmica contemporània espanyola 

Madola, 1944- (Date of defense: 2006-03-02)

L’objectiu principal de la present tesi és estudiar com, d’ençà de l’aparició de l´obra ceràmica Joan Miró, ha anat canviant el concepte de la ceràmica contemporània, fent especial menció de la influència de l’obra mironiana ...

Llum i Ombra: Romanticisme, fotografia i noves aportacions 

Pastó, Cristina (Date of defense: 2004-05-07)

Esta tesis considera la subjetividad romántica como elemento crucial y fundamental en el nacimiento de la imagen fotográfica. El redescubrimiento de la mirada por parte de artistas y poetas del romanticismo se une de ...

Silenci, musicalitat i misteri. El sentit de la pròpia pràctica pictòrica 

Descarga, Joan, 1947- (Date of defense: 1992-01-01)

Volem significar que el propòsit d'aquesta tesi no ha estat el de fer un estudi exhaustiu i detallat de les obres dels pintors triats, ni tant sols el de buscar antecedents justificatius del propi treball ...

La geometria del color. Lectures des de l'abstracció 

Agustí, Eugènia (Date of defense: 2006-12-13)

El nucli de la tesi és l'ús del color des d'una determinada poètica artística, l'abstracció. S'empra com a paradigma un conjunt de sis artistes que tenen com afinitat el seu treball de color en l'àmbit de l'«abstracció ...

Ressonàncies cromàtiques del delta del Ganges 

Raventós Pagès, Marc (Date of defense: 2015-01-29)

Mitjançant dietaris i pintures, es mostra el procés creatiu de ressonàncies cromàtiques del delta del Ganges. La deriva és un procediment d'acció, més que de moviment. És un posicionament espacial dels surrealistes, un ...

Non-destructive condition assessment of painting canvases using NIR spectrometry 

Oriola Folch, Marta (Date of defense: 2012-02-13)

El soporte de tela de los cuadros se compone mayoritariamente de celulosa. Una de las vias de degradación de la celulosa es la hidrólisis ácida, que implica que en un ambiente ácido (bajo pH), la degradación se produce a ...

La representació i comprensió de la forma en la pintura per capes 

Carbonell Martínez, Pau (Date of defense: 2017-09-29)

Aquesta tesi tracta del mètode pictòric i la tècnica d'execució de tres exercicis pictòrics, set retrats en total realitzats per l'autor, com un procés d'aprenentatge i evolució de les mateixes capacitats representatives. ...

Miquel Barceló. Insularitat i creació 

Coll, Tónia, 1965- (Date of defense: 1997-07-02)

La tesis establece un paralelismo entre la insularidad geográfica y humana y el proceso creador de un artista. El artista es entendido como una isla con los mismos problemas y mecanismos para formarse y para romper su ...

Praxis de la pintura de paisaje: Símbolo y emoción, en el umbral entre lo visible y lo espiritual 

Prunés, Àlex (Date of defense: 2017-03-13)

El presente trabajo de investigación parte de la idea de que la pintura de paisaje se resuelve, mediante la creación de una imagen del componente visible de los elementos y de los objetos que constituyen dicho paisaje, en ...

La ilustración del libro chino: de la xilografía tradicional a las nuevas técnicas occidentales 

Chieh, Wang (Date of defense: 2016-02-05)

Desde el punto de vista temático, la investigación aborda la ilustración del libro chino de un modo general, si bien tratando la influencia entre las relaciones con los ámbitos literario, pictórico, cultural, social y ...

Pervivencia de la pintura abstracta en Mallorca en la posmodernidad. Las generaciones de los 50 – 60 y las nuevas generaciones 

Bauzá March, Mateo (Date of defense: 2016-02-11)

El primer límite en que situamos nuestro trabajo es de orden geográfico (y por extensión, de tipo cultural). Hunde sus raíces en la isla de Mallorca. Nuestro interés, por ello, parte de un conocimiento directo de este ...

F(r)icciones con lo real: las cajas chinas 

Carreño, Montse, 1970- (Date of defense: 2016-02-08)

La investigación que desarrolla esta tesis doctoral trata de fakes, del uso de archivos y del museo, tres elementos clave unidos por el contexto generado entorno al proyecto artístico titulado Las cajas chinas. Un relato ...

Mercat primari de l’art contemporani a Catalunya 

Causadias Domingo, Isabel (Date of defense: 2016-01-29)

Mercat primari de l'art contemporani a Catalunya és un treball d'investigació sobre les galeries d'art i els intermediaris que centra el seu estudi empíric a Catalunya. En la dissertació s'efectua una revisió històrica del ...

[Mind The Gap] Experiències i representacions contemporànies entorn del forat 

Morell i Rovira, Jordi (Date of defense: 2016-01-26)

En aquest estudi utilitzo el forat com a leitmotiv per presentar un conjunt de propostes artístiques, que es generen des del compromís i la implicació social i política. M’interessa posar èmfasi en la recerca de sentit per ...

Senyals visuals i creació artística: quotidianitat i referents 1990-2015 

Cova, Massimo (Date of defense: 2016-01-20)

Aquesta tesi investiga obres, projectes i models de creació artística contemporània que adopten, com a referents formals i conceptuals, unes senyals visuals espontànies, traces efímeres i transitòries presents en els entorns ...

Invisible structures = Estructures invisibles 

Milne, Joanne Leonie (Date of defense: 2016-01-14)

This thesis is an investigation into the visualization of cosmological propositions associated with string theory. Research into the work of contemporary theoretical physics led to the question, how does one visualize what ...

El Valor de una Obra de Arte: Estrategias de Comunicación para Influenciar su Valor de Mercado 

Batllori Lloveras, Gloria (Date of defense: 2016-01-11)

En los últimos años el ambiente de los mercados financieros ha cambiado drásticamente con la venida de nuevas tecnologías y la expansión económica. La sofisticación de los mercados financieros ha atraído la atención del ...

Lo mágico en la cultura y la pintura paisajista gallega de 1830 a 1930 

Salgado Pérez, Judit (Date of defense: 2015-12-17)

La presente investigación se centra en el estudio de la presencia de lo mágico en la cultura y el paisaje gallego y, por ende, su evidencia en la pintura paisajística gallega entre 1830 y 1930. Para ello se profundiza en ...

Santiago Sierra y Teresa Margolles. Estética de la impotencia y el desencanto 

Campiglia, María (Date of defense: 2015-12-17)

La presente investigación realiza un estudio a profundidad de la obra de Santiago Sierra y Teresa Margolles, quienes han trabajado en México desde el inicio de la década de los 90, y que ocupan hoy un destacado lugar en ...

More