Què és?

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet realitzar cerques al text complet, per autor/a, director/a, títol, paraules clau, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa, etc. Els objectius d'aquest repositori, gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), i patrocinat per la Generalitat de Catalunya, són:

 • Difondre, arreu del món i a través d'internet, els resultats de la recerca universitària.
 • Oferir als autors de les tesis una eina que incrementa l'accés i la visibilitat del seu treball.
 • Afavorir l'edició electrònica en obert de la producció científica pròpia.

Són les pròpies universitats les que s’encarreguen de difondre el repositori entre els seus estudiants de doctorat per tal que, un cop presentades i aprovades les seves tesis, lliurin la informació necessària per poder-les introduir a TDX. Des de l’any 2007 es duen a terme també projectes de digitalització per incorporar en el repositori tesis de les quals només es conserva l’original en paper o en microfitxa. A través d’aquests projectes de digitalització ha estat possible reconvertir a format digital més de 1.400 tesis, entre les que hi ha, per exemple, una tesi de l’any 1882 de la primera dona de tot l'Estat espanyol llicenciada i doctorada en Medicina. Els anys 2008 i 2009 TDX va rebre una ajuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura per dur a terme la digitalització de tesis.

Els drets de l'autor/a de la tesi queden protegits mitjançant una declaració en la que es determinen els drets que es reserva o cedeix. En la majoria dels casos les tesis estan subjectes a llicències Creative Commons . Les condicions d’ús s’especifiquen en el registre de cada tesi (dins de les metadades). Per visualitzar el text complet de les tesis cal tenir instal·lat l'Adobe Acrobat Reader. Si no el teniu, el podeu descarregar gratuïtament al web d' Adobe.

TDX va néixer com a fruït del conveni La Universitat Digital a Catalunya 1999-2003, signat el 8 de setembre de 1999, pels llavors Comissionats per a la Societat de la Informació i per a Universitats i Recerca, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Oberta de Catalunya, la Fundació Catalana per a la Recerca, el CESCA i el CBUC. Posteriorment, s'han incorporat la Universitat Jaume I (juliol 2002), la Universitat de les Illes Balears (desembre 2002), la Universitat Ramon Llull (octubre 2004), la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (maig 2007), la Universitat Abat Oliba (desembre 2007), la Universitat Internacional de Catalunya (gener 2008) i la Universitat d'Andorra (abril 2013).

Des de l’any 2011 TDX participa en la cooperativa MetaArchive amb l’objectiu d’assegurar la preservació de les tesis i d’estar dins d’una de les iniciatives pioneres al món en aquest àmbit. Aquesta preservació es duu a terme a través del programari LOCKSS.

Les tesis incloses a TDX estan descrites amb metadades Dublin Core i segueixen el protocol d'interoperabilitat OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting) fet que permet incrementar la seva visibilitat en oferir-se conjuntament amb d'altres respositoris, com per exemple a DART-Europe E-theses Portal (en el que TDX hi participa representat per la Universitat Politècnica de Catalunya) o a OpenAIRE.

Per a més informació sobre TDX podeu consultar les Preguntes més freqüents o bé adreçar-vos a tdx@csuc.cat. Si sou doctor d’alguna universitat participant a TDX i voleu publicar la vostra tesi o bé sol·licitar una modificació d’una tesi ja introduïda, contacteu directament amb la universitat que correspongui:

 • Universitat de Barcelona (UB), CRAI - Unitat de Recerca i Innovació, 93 403 53 77, tdx@ub.edu.
 • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Gestió Acadèmica de l'Escola de Postgrau, 93 581 30 10, tdx@uab.es.
 • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Biblioteca, 93 401 09 42, tdx@upc.edu.
 • Universitat Pompeu Fabra (UPF), Biblioteca, 93 542 17 27, tdx@upf.edu.
 • Universitat de Girona (UdG), Biblioteca, 97 241 81 89, tdx@udg.edu.
 • Universitat de Lleida (UdL), Secció de Tercer Cicle, 97 370 20 43, doctorat@aga.udl.cat.
 • Universitat Rovira i Virgili (URV), Secció de Doctorat i Titulacions, 97 755 86 09, tdx@urv.cat.
 • Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Unitat de Doctorat, 93 253 57 36, tdx@uoc.edu.
 • Universitat Ramon Llull (URL), Vicerectorat de Recerca i Innovació, 93 602 22 00, tdx@url.edu.
 • Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic), Biblioteca, 93 881 55 09, tdx@uvic.cat.
 • Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Servei de Biblioteca, 93 254 18 36 tdx@uic.es.
 • Universitat Abat Oliba CEU (UAO), Biblioteca, 93 254 09 07 tdx@uao.es.
 • Universitat d'Andorra (UdA) tdx@uda.ad.
 • Universitat de les Illes Balears (UIB), Servei de Biblioteca, 97 117 28 15, tdx@uib.es.
 • Universitat Jaume I (UJI), Biblioteca, 96 472 88 58, tdx@uji.es.