Graft Preservation and Ischemia Reperfusion Injury in Liver Transplantation. Studies in Immunomodulation and Attenuation of Injury 

    Echeverri Cifuentes, Juan (Date of defense: 2021-11-19)

    El transplantament hepàtic es l’única opció terapèutica per als pacients amb cirrosi hepàtica. L’èxit del transplantament hepàtic ha generat una manca d’òrgans i un augment dels pacients en llista d’espera. Malgrat els ...