Recently added

Exploring violence and vulnerability: Experiences of victimization among adults with intellectual disabilities 

Codina Cobo, Marta (Date of defense: 2024-02-26)

[eng] People with intellectual disabilities (ID) seem to be at an increased risk of experiencing interpersonal victimization, especially for the most violent types, such as physical and sexual aggression. However, figure ...

Self-generation effects: beyond sensory processing 

Font Alaminos, Marta (Date of defense: 2024-01-19)

[eng] Our actions shape our everyday experience: what we experience, how we perceive and remember it, is deeply affected by how we interact with the world. Performing an action to deliver a stimulus engages neurophysiological ...

Gestió predictiva d'infrastructures aquàtiques en entorns urbans resilients 

Ribalta Gené, Marc (Date of defense: 2024-05-14)

La xarxa de clavegueram és crucial per recollir i transportar les aigües residuals a les plantes de tractament, evitant l'estancament i els problemes de salut, ecològics i econòmics relacionats. Tanmateix, la infraestructura ...

Integrating computational techniques for enhanced understanding of protein-protein interactions and the human interactome 

Bota, Patricia Mirela (Date of defense: 2024-05-21)

Protein-protein interactions (PPIs) are fundamental in driving biological processes and maintaining life’s diverse functions. They play a key role in cellular regulation, facilitating our understanding of both basic ...

Fortalecimiento de la Competencia Digital Docente: Definición del nivel y diseño de una propuesta de plan de curso de capacitación en la Universidad Nacional de Chimborazo 

Cisneros Barahona, Andrés Santiago (Date of defense: 2024-05-02)

Les Tecnologies Digitals (TD) emergeixen com una font enriquidora de recursos per optimitzar les pràctiques professionals en l'actualitat. En el context del Sistema d'Educació Superior, es destaca la importància que els ...

More