Regulación de TrkA a través del dominio intracelular: efecto de la unión a calmodulina y de la tirosina 701 

    Pablo Llavall, Yolanda de (Date of defense: 2006-06-26)

    TrkA es va descobrir com a un oncogén producte de la fusió del seu domini tirosina<br/>kinasa (TK) amb la tropomiosina. Posteriorment, va augmentar el seu interès en<br/>descobrir-se que la proteïna nativa constituïa el ...