Mεταξύ: Consideracions per a l’amor contemporani, de Simone Weil a Diotima de Mantinea 

    Pablo Martínez, Amanda de (Date of defense: 2021-01-18)

    Aquest present estudi analitza la relació entre Simone Weil i Plató, a través de la noció de μεταξύ i el platonisme que s’hi vincula. Aquesta noció és estudiada a través del diàleg platònic del Convit i més concretament ...