On the quasiperiodic hamiltonian andronov-hopf bifurcation 

    Pacha Andújar, Juan Ramón (Date of defense: 2002-10-21)

    Aquest treball es situa dintre del marc dels sistemes dinàmics hamiltonians de tres graus de llibertat. Allà considerem famílies d'òrbites periòdiques amb una transició estable-complex inestable: sigui L el paràmetre que ...