Study the effectiveness of cognitive-behavioral sex training in improving women’s sexual self-concept in Tehran, Iran 

    Vahidvaghef, Mitra (Date of defense: 2015-12-17)

    Estudi de l'eficàcia de l'entrenament cognitiu-conductual en la millora de l'autoconcepte sexual de les dones en Teheran, Iran. Mitra Vahidvaghef (estudiant de doctorat), Rosa M. Raich Escursell (professor), Teresa ...