Estudis de regulació i funció dels gens d'UCP3 i Pref-1 en teixits adiposos i muscular

 

Files in this item

This item appears in the following Collections