La construcción del conocimiento en entornos personales de aprendizaje 

    Saz Peñamaria, Alexandra (Date of defense: 2014-10-10)

    En la societat del coneixement i de l’aprenentatge la universitat ocupa un lloc fonamental com a factor de progrés i transformació social. La universitat ha de ser motor d’estratègies didàctiques que fomentin la construcció ...