Proposta d’un marc conceptual per a modelar l’aprenentatge organitzatiu i la creació de coneixement. Una aplicació en organitzacions d’ensenyament superior 

    Fortó-Areny, Josep (Date of defense: 2017-02-24)

    En l’entorn organitzatiu actual, el coneixement ha esdevingut un actiu estratègic essencial. En conseqüència, l’aprenentatge organitzatiu s’ha convertit en una exigència per a qualsevol organització que vulgui generar el ...