Caracterització del flux a causa de la interacció rotor-estator en turbomàquines mitjançant CFD

 

Files in this item

This item appears in the following Collections