La traducción de "La plaça del Diamant" de Mercè Rodoreda: formulación y aplicación de un modelo dinámico de análisis traductológico y retraducción al español

Author

Sánchez Gordaliza, Judith

Director

Cotoner Cerdó, Luisa

Date of defense

2012-12-21

Legal Deposit

B-34518-2012

Pages

585 p.Department/Institute

Universitat de Vic. Departament de Traducció, Interpretació i Llengües aplicades

Abstract

A partir de la revisió de les característiques generals de les teories de la traducció existents i d'alguns models pràctics d'anàlisi traductològica (MAT) associats a les teories, s'identifiquen aquells trets que puguin formar part d'una proposta integradora d'anàlisi traductològica que no es limiti exclusivament a l'estudi de conceptes absoluts com «llengua», «sentit», «funció» o «cultura». D'aquesta manera s'arriba a elaborar un model propi d’anàlisi traductològica (MAT) per aplicar-lo específicament a La plaça del Diamant (LPD) de Mercè Rodoreda i retraduir la novel•la a l'espanyol. Posteriorment, es desenvolupen individualment els elements de les dues fases que conformen el MAT propi i es valora la seva implementació en la retraducció de LPD, així com la possibilitat de reformular-lo. La primera fase estudia la traducció com a procés i integra els elements contextuals en quatre grups diferenciats: autor, receptor, text i extratext. La segona fase tracta la traducció com a producte i integra el tractament dels problemes, les tècniques i els errors de traducció en funció de les competències (extra)lingüístiques i (extra)textuals que conformen la competència traductora per proposar una nova traducció a l'espanyol d'acord amb el context de producció que va condicionar la vida de l'autora des del punt de vista del gènere (escriptora), de la cultura (catalana) i de la ideologia (exiliada).


A partir de la revisión de las características generales de las teorías de la traducción existentes y de algunos modelos prácticos de análisis traductológico asociados a las teorías, se identifican aquellos rasgos que puedan formar parte de una propuesta integradora de análisis traductológico que no se limite exclusivamente al estudio de conceptos absolutos como «lengua», «sentido», «función» o «cultura». De esta manera se llega a elaborar un modelo propio de análisis traductológico (MAT) para aplicarlo específicamente en La plaça del Diamant (LPD) de Mercè Rodoreda y retraducir la novela al español. Posteriormente, se desarrollan individualmente los elementos de las dos fases que conforman el MAT propio y se valora su implementación en la retraducción de LPD, así como la posibilidad de reformularlo. La primera fase estudia la traducción como proceso e integra los elementos contextuales en cuatro grupos diferenciados: autor, receptor, texto y extratexto. La segunda fase trata la traducción como producto e integra el tratamiento de los problemas, las técnicas y los errores de traducción en función de las competencias (extra)lingüísticas y (extra)textuales que conforman la competencia traductora para proponer una nueva traducción al español de acuerdo con el contexto de producción que condicionó la vida de la autora desde el punto de vista del género (escritora), de la cultura (catalana) y de la ideología (exiliada).


From the review not only of the general characteristics of the existing translation theories but also of some practical models for translation analysis associated with theories, those features that may be part of an integrative approach for translation analysis are identified without being exclusively limited to the study of absolute translation concepts as 'language', 'meaning', 'function' or 'culture'. In this way, an own model for translation analysis (MAT) is developed to be implemented on La plaça del Diamant (LPD) by Mercè Rodoreda to retranslate the novel into Spanish. Subsequently, individual items of the two phases that comprise the MAT itself are developed to assess its implementation on LPD retranslation. The first phase analyses translation as a process and it integrates contextual elements into four groups: author, reader, text and extratext. The second phase analyses translation as a product and it integrates the treatment of translation problems, techniques and errors in terms of the four competences —(extra)linguistic and (extra)textual— required for the acquisition of the translation competence, which allows to offer a new Spanish translation of LPD according to the production context that conditioned the author's life from the point of view of gender (woman writer), culture (Catalan) and ideology (exile).

Keywords

traducció; La plaça del Diamant

Subjects

82 - Literature

Knowledge Area

Traducció

Documents

SANCHEZ GORDALIZA, Judith - Tesi doctoral I.pdf

83.56Mb

SANCHEZ GORDALIZA, Judith - Tesi doctoral II - Exclosa traducció.pdf

1.495Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)