El temps del mal. L'experiència i la gestió de la cronicitat en adults

Author

Masana Bofarull, Lina

Director

Comelles, Josep M. (Josep Maria)

DiGiacomo, Susan M.

Date of defense

2013-06-18

Legal Deposit

T.1005-2013

Pages

499 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

Aquesta recerca aborda l’estudi de l’experiència i la gestió de la cronicitat entesa com a categoria analítica que engloba diversos processos de malalties o malestars crònics –biomèdicament diagnosticats o no– que perduren en el temps. L’estudi es focalitza en adults entre trenta i cinquanta anys amb problemes de salut crònics a Catalunya (Espanya). La mirada etnogràfica es centra en el malalt a través de les seves narratives de la vivència de la malaltia i en les relacions interpersonals entre sans i malalts dins l’àmbit social a través de les representacions socioculturals de la cronicitat. La dimensió temporal de la malaltia, l’edat dels participants, la invisibilitat de moltes malalties cròniques, la cura del malalt jove, són alguns dels elements claus que mostren un comú denominador de l’experiència compartida de la cronicitat i que posen de relleu diverses problemàtiques d’índole individual, familiar, social, laboral, econòmica, política i sanitària, que demanen ser resoltes.


Esta investigación aborda el estudio de la experiencia y la gestión de la cronicidad entendida como categoría analítica que incluye diversos procesos de enfermedad o malestares crónicos –biomédicamente diagnosticados o no– que perduran en el tiempo. El estudio focaliza en adultos entre treinta y cincuenta años con problemas de salud crónicos en Cataluña (España). La mirada etnográfica se centra en el enfermo a través de sus narrativas de vivencia de la enfermedad y en las relaciones interpersonales entre sanos y enfermos en el ámbito social a través de las representaciones socioculturales de la cronicidad. La dimensión temporal de la enfermedad, la edad de los participantes, la invisibilidad de muchas enfermedades crónicas, los cuidados del adulto joven, son algunos de los elementos clave que muestran un común denominador de la experiencia compartida de la cronicidad y que ponen de relieve diversas problemáticas de índole individual, familiar, social, laboral, económica, política y sanitaria, que piden ser resueltas.


The aim of this research is to gain insight into the experience and management of chronicity, understood as an analytical category that includes different types of illnesses or sufferings –biomedically diagnosed or not– that persist for a long period of time. The study, carried out in the autonomous community of Catalonia (Spain), focuses on adults between the ages of thirty and fifty who suffer from chronic health problems. The ethnographic gaze centers on their illness narratives and on how relationships between chronically ill and healthy persons are shaped in social life by sociocultural representations of chronicity. The temporal dimension of illness, the relative youth of the participants and the care needs specific to this age group, and the invisibility of many chronic illnesses are some of the key elements in a common denominator of shared experience within chronicity. These factors highlight individual, family, social, work, economic, and health policy problems that demand solutions.

Keywords

Antropologia mèdica; Malalties cròniques; Cronicitat; Adults; Espanya; Àmbit social; Cura; Experiència; Gestió; Medical anthropology; Chronic illness; Chronicity; adults; spain; Social relationships; Care; Experience; Management

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 3 - Social Sciences; 572 - Physical anthropology; 61 - Medical sciences

Documents

Masana_Tesi.pdf

5.573Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)