Propuesta de criterios para el análisis de la Responsabilidad Social Corporativa en la Industria Química Española

Author

Martori Adrian, Francesc de Paula

Director

Florensa Giménez, Albert

Date of defense

2013-09-06

Legal Deposit

B.22445-2013

Pages

459 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. IQS

Abstract

Aquesta tesi doctoral proposa un llistat de criteris per a l’anàlisi de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de la indústria química espanyola, així com una aproximació a la seva priorització a l’hora d’implementar-los. La RSC, tal i com es presenta en aquesta investigació, es fonamenta en una ètica empresarial basada en l’ètica cívica i la responsabilitat moral. La indústria química espanyola és un dels sectors empresarials més importants, tant pel seu impacte econòmic com per la penetració dels seus productes i serveis a la nostra societat. A partir de quatre propostes d’anàlisi de la RSC(la Guia de la Global ReportingInitiative, el Modeld’IndicadorsBàsics, la Guia de la Responsabilitat Social Corporativa de la indústria química i el Responsible Care), s’ha elaborat un llistat de 127 criteris. Donades les característiques del llistat i del seu procés de validació, s’ha implementat una variació del mètode Delphi. Aquesta metodologia busca el consens de tots els afectats per l’activitat de la industria química en harmonia amb els principis de l’ètica dialògica.


Esta tesis doctoral propone una lista de criterios para el análisis de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la industria química española, así como una aproximación a su priorización en el momento de implantarlos. La RSC, tal como se presenta en esta investigación, se fundamenta en una ética empresarial basada en la ética cívica y en la responsabilidad moral. La industria química española es uno de los sectores empresariales más importantes, tanto por su impacto económico como por la penetración de sus productos y servicios en nuestra sociedad. A partir de cuatro propuestas de análisis de la RSC (la Guía de la Global ReportingInitiative, el Modelo de Indicadores Básicos, la Guía de la Responsabilidad Social Corporativa de la industria química y el Responsible Care), se ha elaborado un listado con 127 criterios. Dadas las características del listado y de su proceso de validación, se ha implementado una variación del método Delphi. Esta metodología busca el consenso de todos los afectados por la actividad de la industria química en harmonía con los principios de la ética dialógica.


This dissertation proposes a list of criteria for the analysis of Corporate Social Responsibility (CSR) in the Spanish chemical industry, as well as an approach to the prioritization of the implementation of the criteria. CSR, as presented in this research, is based on a business ethics that comes from civil ethics and moral responsibility. The Spanish chemical industry is one of the most important business sectors, due to its economic impact and the penetration of its products and services in our society. From four different proposals focused on CSR analysis (Global Reporting Initiative guide,Basic Indicators Model, the Guide to Corporate Social Responsibility in the chemical industry and Responsible Care), we have produced a list of 127 criteria. Given the nature of the list and its validation process, we have implemented a variation of the Delphi method. This method seeks consensus of all those affected by the activity of the chemical industry in harmony with the principles of dialogue ethics.

Keywords

Responsabilitat Social Corporativa (RSC); Indústria Química Espanyola; Anàlisi de la RSC; Mètode Delphi; Orientació Stakeholder; Ètica cívica; Ètica dialògica; Ètica Empresarial; Responsabilidad Social Corporativa (RSC); Industria Química Española; Análisis de la RSC; Método Delphi; Orientación stakeholder; Ética cívica; Ética dialógica; Ética empresarial; Corporate Social Responsibility (CSR); Spanish Chemical Industry; CSR evaluation; Delphi method; Stakeholder orientation; Civil ethics; Dialogical ethics; Business ethics

Subjects

33 - Economics. Economic science; 334 - Forms of organization and cooperation in the economy; 65 - Communication and transport industries. Accountancy. Business management. Public relations

Knowledge Area

Economia i Empresa

Documents

Tesi Francesc Martori URL.pdf

3.028Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)