La construcció de la muntanya de Montjuïc

Author

Roca, Estanislau

Director

Sabaté Bel, Joaquim

Date of defense

1993-07-14

Legal Deposit

B. 1763-2014

Pages

690 p.Department/Institute

Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori

Abstract

L’àmbit d’estudi es la muntanya físicament definida en la seva trobada amb el pla, estenent-se fins els grans eixos viaris que l’envolten. [...] El treball pretén concretar-se en els següents objectius generals:- Explicar el procés de construcció física de la muntanya, descobrint el que la història ha tapat de Montjuïc- Plantejar l’estudi a partir de l’anàlisi morfològica i la lectura dels plànols- Entendre la presència militar - Explicar la transcendència del parcel•lari previ i la força de la propietat privada- Explicar la muntanya com una suma de decisions de caràcter projectual- Establir referències puntuals del que ha representat l’existència d’una muntanya en altres ciutats - Valorar com s’ha iniciat la recuperació de la muntanya per la ciutat - Analitzar quins projectes afavoreixen la recuperació- Esbrinar que hi manca a Montjuïc per reforçar la seva integració a la ciutatEl treball s’ha dividit en sis capítols ben diferenciats que són:1. Emmarcament territorial2. La muntanya sagrada3. Montjuïc. Territori militar4. L’aprofitament de la muntanya5. L’ocupació residencial de la muntanya6. De la muntanya militar al parc de la muntanya. Per fer més àgil l’exposició dels temes, s’ha procedit a estructurar algun dels capítols en diversos apartats i al final de cada capítol s’han incorporat aquells annexos que es referencien al llarg del seu contingut.


El ámbito de estudio es la montaña físicamente definida en su encuentro con el llano , extendiéndose hasta los grandes ejes viarios que la rodean. [ ... ] El trabajo pretende centrarse en los siguientes objetivos generales :- Explicar el proceso de construcción física de la montaña, descubriendo lo que la historia ha tapado de Montjuïc- Plantear el estudio a partir del análisis morfológico y la lectura de los planos- Entender la presencia militar- Explicar la trascendencia del parcelario previo y la fuerza de la propiedad privada- Explicar la montaña como una suma de decisiones de carácter proyectual- Establecer referencias puntuales de lo que ha representado la existencia de una montaña en otras ciudades- Valorar cómo se ha iniciado la recuperación de la montaña por la ciudad- Analizar qué proyectos favorecen la recuperación- Averiguar que falta en Montjuïc para reforzar su integración en la ciudadEl trabajo se ha dividido en seis capítulos bien diferenciados que son :1 . Encuadre territorial2 . La montaña sagrada3 . Montjuïc. Territorio militar4 . El aprovechamiento de la montaña5 . La ocupación residencial de la montaña6 . De la montaña militar al parque de la montaña. Para hacer más ágil la exposición de los temas, se ha procedido a estructurar alguno de los capítulos en varios apartados y al final de cada capítulo se han incorporado aquellos anexos que se referencian a lo largo de su contenido.

Subjects

71 - Urbanisme. Paisatgisme, parcs i jardins

Documents

TERB01de15.pdf

16.77Mb

TERB02de15.pdf

9.468Mb

TERB03de15.pdf

19.55Mb

TERB04de14.pdf

18.61Mb

TERB05de15.pdf

20.92Mb

TERB06de15.pdf

8.404Mb

TERB07de15.pdf

7.730Mb

TERB08de15.pdf

19.29Mb

TERB09de17.pdf

15.40Mb

TERB10de15.pdf

2.662Mb

TERB11de15.pdf

16.62Mb

TERB12de15.pdf

17.28Mb

TERB13de15.pdf

15.43Mb

TERB14de15.pdf

15.92Mb

TERB15de15.pdf

4.026Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)