Las competencias profesionales en el ejercicio de la abogacía

Author

Sánchez Torelló, José Luis

Director

Tricás Preckler, Jesús M.

Codirector

Esteban Ferrer, María José

Date of defense

2014-01-31

Legal Deposit

B.3765-2014

Pages

341 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. IQS

Abstract

L´objectiu principal d´aquest article ha estat la identificació de les competències professionals pròpies dels advocats que presten serveis professionals als despatxos d´advocats, en dos moments diferents de la seva carrera professional: les dels advocats junior que s´incorporen als despatxos d´advocats i les dels advocats que són socis dels mateixos. En una primera fase d´aquest estudi, s´han identificat les esmentades competències mitjançant un estudi qualitatiu que va consistir en 22 entrevistes a socis i responsables de recursos humans de despatxos de reconegut prestigi establerts a Espanya. En una fase posterior i en coherència amb els objectius de la present investigació, s´han prioritzat per ordre d´importància les competències resultants a la fase qualitativa mitjançant la realització de 65 enquestes a despatxos de reconegut prestigi d´una mostra convidada de 224. Així mateix, s´ha procedit a segmentar aquestes valoracions segons el tipus de despatx (especialistes, generalistes i multidisciplinars) i la seva facturació (petits, mitjans i grans). A l´última fase de la investigació, es comparen les competències resultants de la investigació amb les demanades per a l´obtenció del Grau en Dret a la Universitat espanyola. Aquesta investigació ha identificat i prioritzat les principals competències tècniques, personals i socials que actualment demanen els despatxos d´advocats que presten serveis jurídics a empreses a Espanya tant pel que es refereix als advocats junior com als socis. Els resultats d´aquesta investigació permeten conèixer el perfil competencial d´aquesta professió la qual cosa pot ser de gran utilitat per al sector de serveis jurídics i per a la comunitat universitària que prepara els futurs professionals del Dret.


El objetivo principal de este estudio ha consistido en la identificación de las competencias profesionales propias de los abogados que prestan servicios profesionales en despachos de abogados, en dos momentos de su carrera profesional: las de los abogados junior que se incorporan a los despachos de abogados y las de los abogados que son socios de los mismos. En una primera fase del presente estudio, se han identificado dichas competencias mediante un estudio cualitativo que consistió en 22 entrevistas a socios y responsables de recursos humanos de despachos de reconocido prestigio establecidos en España. En una fase posterior y en coherencia con los objetivos de la presente investigación se han priorizado por orden de importancia las competencias resultantes de la fase cualitativa mediante la realización de 65 encuestas a despachos de reconocido prestigio de una muestra invitada de 224. Asimismo, se ha procedido a segmentar estas valoraciones en función del tipo de despacho (especialistas, generalistas y multidisciplinares) y su facturación (pequeños, medianos y grandes). En la última fase de la investigación, se comparan las competencias resultantes de la investigación con las requeridas para la obtención del Grado en Derecho en la Universidad española. Esta investigación ha identificado y priorizado las principales competencias técnicas, personales y sociales que actualmente demandan los despachos de abogados que prestan servicios jurídicos a empresas en España tanto por lo que se refiere a los abogados junior como en relación a los socios. Los resultados de esta investigación permiten conocer el perfil competencial de esta profesión pudiendo ser de gran utilidad para el sector de servicios jurídicos y para la comunidad universitaria que prepara a los futuros profesionales del Derecho.


The main objective of this study was to identify the professional competencies held by lawyers who provide professional services in law firms, at two times in their professional career: junior lawyers who begin working at law firms and lawyers who are partners at these firms. In the first phase of the study, the above-mentioned competencies were identified using a qualitative study consisting of 22 interviews with partners and human resource managers in well known law firms based in Spain. In the second phase, in line with the objectives of this research, the competencies resulting from the qualitative study were placed in order of importance according to 65 surveys carried out in well known law firms out of a sample of 224 invited law firms. In addition, these findings have been segmented according to the type of law firm- specialist, full scope or multidisciplinary - and its turnover – small, medium sized and large law firms. In the final phase of the study, the competencies resulting from the research were compared with those required to obtain a Law degree at a Spanish University. This study has identified and prioritised the main technical, personal and social competencies currently required by law firms which provide legal services to companies in Spain, both for junior lawyers and for partners. The results of this research allows for the definition of the professional competence profile of lawyers in Spain, which is useful for the legal services sector and for the university community who trains future legal professionals.

Keywords

Competències professionals; Despatxos d'advocats; Gestió de recursos humans; Competencias profesionales; Despachos de abogados; Gestión de recursos humanos; Professional competences; Law firms; Human resource management

Subjects

340 - Law in general. Legal methods and auxiliary sciences

Knowledge Area

Gestió Empresarial

Documents

TESIS DOCTORAL IQS - JL SánchezTorello.pdf

4.590Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)