Construcció estereoselectiva d’enllaços C-C i C-O amb enolats de titani quirals. Síntesi total de l’herboxidiè

 

Files in this item

This item appears in the following Collections