Aplicacions de visualització d'informació georeferenciada 

    Lagonigro Bertran, Raymond (Date of defense: 2021-02-16)

    En un context on les eines de geolocalització són cada vegada més habituals, els sistemes de recopilació i difusió de dades estadístiques poden integrar noves eines per publicar informació georeferenciada amb una resolució ...

    Un sistema de recomendación de gráficas estadísticas basado en las características de los datos 

    Millán Martínez, Pere (Date of defense: 2023-02-24)

    Estem immersos en una explosió de dades que fa necessari ampliar i millorar els mètodes que permeten extreure’n informació. Un dels primers processos per convertir les dades en informació es coneix com a EDA (o anàlisi ...