Departament d'Economia i d'Història Econòmica

Departament d'Economia i d'Història Econòmica

La Universitat Autònoma de Barcelona és un referent a Europa, tant per la qualitat de la docència com per la innovació en la recerca. Fundada l’any 1968, la UAB s’ha convertit en un model a seguir per la seva voluntat de contribuir al progrés social mitjançant la formació dels professionals que requereixen els sectors econòmics i socials més dinàmics del país.

La UAB va ser una de les primeres universitats de l’Estat en rebre el reconeixement de Campus d’Excel·lència Internacional. Aquest Programa promou l’agregació d’institucions que tenen un projecte estratègic comú amb la finalitat de crear un entorn acadèmic, científic, emprenedor i innovador per obtenir una alta visibilitat internacional. La proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona és el projecte “UABCEI: Aposta pel coneixement i la innovació”. Es tracta d’un pla estratègic que pretén dinamitzar l’entorn d’R+D+i amb la finalitat de situar la UAB entre les millors universitats europees.

Enviaments recents

 • Ramirez, Alberto Jose (Data de defensa: 26-10-2018)
  Esta tesis es una colección de ensayos centrados en la economía del desarrollo. La primera parte está dedicada al análisis de las tarifas de transacción sobre el comportamiento de las remesas y cómo la existencia de los ...
 • Tagliabracci, Alex (Data de defensa: 11-10-2018)
  Esta tesis es una colección de tres ensayos empíricos con un enfoque en la previsión. El primer capítulo se centra en una importante tarea de política como previsión de la inflación. El trabajo tiene como objetivo ...
 • Nimoh, Florence (Data de defensa: 12-07-2018)
  En esta tesis doctoral, utilizo estrategias empíricas en economía aplicada para proporcionar evidencias cuantitativas que pueden ayudar a mejorar las políticas de bienestar en los países en desarrollo. Mi principal objetivo ...
 • Safi, Shahir (Data de defensa: 06-09-2018)
  Aquesta tesi explora la teoria de la xarxa i les seves aplicacions al mercat laboral. En particular, examino com l'estabilitat i l'eficiència de les xarxes depenen de les externalitats de la xarxa i de la vinculació de les ...
 • Filatov, Alexey (Data de defensa: 27-07-2018)
  Aquesta tesi persegueix els objectius següents. En primer lloc, estudia els factors que impulsen el creixement constant tant en la participació de la mà d'obra com en les hores per treballador de persones majors, persones ...

Mostra'n més