Departament d'Economia i d'Història Econòmica

Departament d'Economia i d'Història Econòmica

La Universitat Autònoma de Barcelona és un referent a Europa, tant per la qualitat de la docència com per la innovació en la recerca. Fundada l’any 1968, la UAB s’ha convertit en un model a seguir per la seva voluntat de contribuir al progrés social mitjançant la formació dels professionals que requereixen els sectors econòmics i socials més dinàmics del país.

La UAB va ser una de les primeres universitats de l’Estat en rebre el reconeixement de Campus d’Excel·lència Internacional. Aquest Programa promou l’agregació d’institucions que tenen un projecte estratègic comú amb la finalitat de crear un entorn acadèmic, científic, emprenedor i innovador per obtenir una alta visibilitat internacional. La proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona és el projecte “UABCEI: Aposta pel coneixement i la innovació”. Es tracta d’un pla estratègic que pretén dinamitzar l’entorn d’R+D+i amb la finalitat de situar la UAB entre les millors universitats europees.

Enviaments recents

 • Safi, Shahir (Data de defensa: 06-09-2018)
  Aquesta tesi explora la teoria de la xarxa i les seves aplicacions al mercat laboral. En particular, examino com l'estabilitat i l'eficiència de les xarxes depenen de les externalitats de la xarxa i de la vinculació de les ...
 • Filatov, Alexey (Data de defensa: 27-07-2018)
  Aquesta tesi persegueix els objectius següents. En primer lloc, estudia els factors que impulsen el creixement constant tant en la participació de la mà d'obra com en les hores per treballador de persones majors, persones ...
 • Black Henriques, Inês (Data de defensa: 06-06-2018)
  En esta tesis doctoral, he explorado el rol de las características no observados de los recursos humanos en la definición de la productividad organizacional. La literatura económica ha establecido que existen diferenciales ...
 • Delventhal, Matthew J. (Data de defensa: 13-06-2018)
  En aquesta tesi investigo teòricament i empíricament l'evolució dels nivells de població i ingressos a tot el món. En el primer capítol, titulat "El Globus com a Xarxa", em pregunto: quina importància tenen els costos de ...
 • Okcuoglu, Dilan (Data de defensa: 09-10-2017)
  Human behavior is strongly affected by social factors such as norms or social pressure, and economic decision making is not an exception. The impact of self and social image considerations is well documented in decisions ...

Mostra'n més