Caracterización de polvos de fundición de cobre y establecimiento de rutas de procesado

Author

Morales Soto, Alejandro

Director

Roca Vallmajor, Antoni

Cruells Cadevall, Montserrat

Date of defense

2006-10-25

ISBN

9788469075579

Legal Deposit

B.44315-2007Department/Institute

Universitat de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química i Metal·lúrgia

Abstract

DOCTORAL:<br/><br/>Se ha caracterizado tres muestras de fundiciones de cobre chilenas con diversas técnicas de caracterización, además se han analizado sus comportamientos ante la lixiviación con agua y con diferentes disoluciones lixiviantes ácidas y alcalinas. También se estudió la respuesta de estos polvos en operaciones de separación magnética y granulométrica y la inertización de las fracciones de material con mayor contenido de As.<br/><br/>Se ha determinado que los polvos son materiales complejos muy solubles en agua y algo menos en ácido. Se propone dos rutas de procesado de estos materiales, las cuales contemplan etapas de lixiviación, cementación del cobre en las disoluciones y separación granulométrica para inertizar la fracción más fina; el material grueso recircula a la fundición y las disoluciones recirculan a la lixiviación de polvos frescos.


<i>"Characterization of powders of copper foundry and establishment of routes of having processed"<br/><br/>TEXT:<br/><br/>It has been characterized three samples of Chilean copper foundries with diverse caracterization techniques. It has been analyzed their behaviors before the leaching with water and with different acid and alkaline solutions. The answer of these powders was also studied in operations of magnetic separation and granulometric separation and the inertization of the material fractions with more content of As.<br/><br/>It has been determined that the powders are material complex very soluble in water and something less in acid. It intends two routes of having processed of these materials. Which contemplate leaching stages, cementation of the copper in the solutions and granulometric separation for the inertization the finest fraction. The thick material recycles to the foundry and the solutions recycle to the leaching of fresh powders. </i>

Keywords

Xile; Coure; Fosa de metalls; Lixiviació

Subjects

622 - Mining

Knowledge Area

Ciències Experimentals i Matemàtiques

Documents

00.AMS_PREVIO.pdf

59.58Kb

01.AMS_INTRODUCCION.pdf

97.18Kb

02.AMS_MATERIALES_Y_PROCEDIMIENTOS.pdf

524.4Kb

03.AMS_RESULTADOS_Y_DISCUSION.pdf

4.796Mb

04.AMS_PARTES_4_A_6_Y_ANEXOS.pdf

530.7Kb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)