Departament de Matemàtica Aplicada i Telemàtica

Les línies de treball del Departament de Matemàtica Aplicada i Telemàtica eren: Combinatòria, Teoria de Grafs i Aplicacions; Geometria Diferencial, Sistemes Dinàmics i Aplicacions; Astronomia i Geodèsia Espacial i Matemàtica Aplicada a la Criptografia.L'any 2000 aquest Departament es va escindir en els actuals Departaments d’Enginyeria Telemàtica i de Matemàtica Aplicada IV.


Si sou doctor o doctora per la Universitat Politècnica de Catalunya i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@upc.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents

Recent Submissions

Seguridad en redes locales de datos : contribución a la seguridad de redes 802.3/Ethernet extendidas 

Recacha Castro, Francisco (Date of defense: 1996-11-07)

La presente tesis de enmarca dentro del área de la Seguridad de Comunicaciones. Concretamente, se estudian aquí mecanismos de seguridad adecuados a los entornos de Red de Área Local, proponiéndose y evaluándose un conjunto ...

Flatness, tangent systems and flat outputs 

Franch Bullich, Jaume (Date of defense: 1999-09-13)

En esta tesis doctoral se presentan diversos métodos para la linealización de sistemas de control no lineales o para el estudio de la platitud. Se utilizan dos aproximaciones diferentes, en concreto: geometría diferencial ...

Contribució a la teoria espectral de grafs problemes mètrics i distància-regularitat 

Garriga Valle, Ernest (Date of defense: 1997-12-12)

Redes de interconexión: contribución al estudio de su vulnerabilidad 

Zaragozá Monroig, Maria Luisa (Date of defense: 1994-03-09)

Esta tesis se ha centrado en el estudio de la vulnerabilidad del encaminamiento en familias de grafos y dígrafos que resultan particularmente interesantes por su aplicación al diseño de redes de interconexión: redes asociadas ...

Vulnerabilidad del diámetro de ciertas familias de grafos 

Simó Mezquita, Ester (Date of defense: 1995-07-14)

En este trabajo hemos realizado un estudio completo sobre la vulnerabilidad del diámetro de dos familias de grafos:<br/><br/>Los grafos impares y los n-cubo plegados. En el caso de los grafos impares, hemos probado que la ...

Estudio sobre algunas nuevas clases de conectividad condicional en grafos dirigidos 

Balbuena Martínez, Camino (Date of defense: 1995-11-24)

La conectividad condicional, definida por Harary en 1983, mide el mínimo número de vértices (o ramas) que hay que eliminar de un grafo o digrafo de forma que todas las componentes conexas resultantes tengan una propiedad ...

Sobre la representació i generació de relacions d'indistingibilitat 

Recasens, J. (Jorge) (Date of defense: 1992-03-06)

La determinació d'una igualtat és essencial en tota teoria perquè equival al problema de discernir els objectes dels què tracta. <br/>Ho és perquè permet classificar en el context de la teoria; i classificar és un dels ...

Anells cordals:propietats estructurals i models de comunicacions 

Barrière, Lali (Date of defense: 1999-10-14)

En els darrers anys hi ha hagut un gran desenvolupament de la recerca en l'àrea de les xarxes informàtiques. En aquest context, la utilització dels grafs com a models per a les xarxes, on els nodes són ordinadors o ...