Departament de Matemàtica Aplicada i Telemàtica

Les línies de treball del Departament de Matemàtica Aplicada i Telemàtica eren: Combinatòria, Teoria de Grafs i Aplicacions; Geometria Diferencial, Sistemes Dinàmics i Aplicacions; Astronomia i Geodèsia Espacial i Matemàtica Aplicada a la Criptografia.L'any 2000 aquest Departament es va escindir en els actuals Departaments d’Enginyeria Telemàtica i de Matemàtica Aplicada IV.


Si sou doctor o doctora per la Universitat Politècnica de Catalunya i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@upc.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents

Recent Submissions

Seguridad en redes locales de datos : contribución a la seguridad de redes 802.3/Ethernet extendidas 

Recacha Castro, Francisco (Date of defense: 1996-11-07)

La presente tesis de enmarca dentro del área de la Seguridad de Comunicaciones. Concretamente, se estudian aquí mecanismos de seguridad adecuados a los entornos de Red de Área Local, proponiéndose y evaluándose un conjunto ...

Flatness, tangent systems and flat outputs 

Franch Bullich, Jaume (Date of defense: 1999-09-13)

En esta tesis doctoral se presentan diversos métodos para la linealización de sistemas de control no lineales o para el estudio de la platitud. Se utilizan dos aproximaciones diferentes, en concreto: geometría diferencial ...

Contribució a la teoria espectral de grafs problemes mètrics i distància-regularitat 

Garriga Valle, Ernest (Date of defense: 1997-12-12)

Redes de interconexión: contribución al estudio de su vulnerabilidad 

Zaragozá Monroig, Maria Luisa (Date of defense: 1994-03-09)

Esta tesis se ha centrado en el estudio de la vulnerabilidad del encaminamiento en familias de grafos y dígrafos que resultan particularmente interesantes por su aplicación al diseño de redes de interconexión: redes asociadas ...

Estudio sobre algunas nuevas clases de conectividad condicional en grafos dirigidos 

Balbuena Martínez, Camino (Date of defense: 1995-11-24)

La conectividad condicional, definida por Harary en 1983, mide el mínimo número de vértices (o ramas) que hay que eliminar de un grafo o digrafo de forma que todas las componentes conexas resultantes tengan una propiedad ...

Vulnerabilidad del diámetro de ciertas familias de grafos 

Simó Mezquita, Ester (Date of defense: 1995-07-14)

En este trabajo hemos realizado un estudio completo sobre la vulnerabilidad del diámetro de dos familias de grafos:<br/><br/>Los grafos impares y los n-cubo plegados. En el caso de los grafos impares, hemos probado que la ...

Sobre la representació i generació de relacions d'indistingibilitat 

Recasens, J. (Jorge) (Date of defense: 1992-03-06)

La determinació d'una igualtat és essencial en tota teoria perquè equival al problema de discernir els objectes dels què tracta. <br/>Ho és perquè permet classificar en el context de la teoria; i classificar és un dels ...

Anells cordals:propietats estructurals i models de comunicacions 

Barrière, Lali (Date of defense: 1999-10-14)

En els darrers anys hi ha hagut un gran desenvolupament de la recerca en l'àrea de les xarxes informàtiques. En aquest context, la utilització dels grafs com a models per a les xarxes, on els nodes són ordinadors o ...