Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals (fins octubre de 2015)

El Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals organitza la Universitat Catalana de la Natura de Berga, el Fòrum de Georecursos i diversos simposis, a més d’impartir formació permanent de Mines. El Departament dirigeix laboratoris d’espectrometria de masses i, conjuntament amb el Centre de Tecnologia de Manresa, està oficialment acreditat per analitzar productes alimentaris i microbiologia i de contaminació atmosfèrica. Aspectes relacionats amb els georecursos, com l’aigua, àrids, pedra natural i ceràmica i la seva aplicació ambiental com la restauració d’espais degradats són també objectiu de la recerca del Departament. 

Col·lecció tancada des d'octubre de 2015.


Si sou doctor o doctora per la Universitat Politècnica de Catalunya i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@upc.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents

Recent Submissions

Estudi de biomarcadors lipídics en plantes de la conca mediterrània i les seves implicacions geoquímiques en sistemes aquàtics 

Basas i Jaumandreu, Josep (Date of defense: 2015-10-29)

This thesis firstly describes the chemical composition of the lipid fraction corresponding to the aerial parts, especially leaves of 22 plants, 16 of which are angiosperms, 3 gymnosperms, 1 fern, 1 moss and 1 alga. In these ...

Eliminació de H2S mitjançant biofiltres percoladors : millora de la transferència d'oxigen 

Rodríguez Mary, Ginesta (Date of defense: 2013-10-18)

In the current energy crisis and climate change context, energy use of biogas has gained relevance, since it is possible to get energy from waste, and also minimizes the emission of methane into the atmosphere. However, ...

Contribució a la caracterització del microscopi de força atòmica 

Barcons Xixons, Víctor (Date of defense: 2013-10-31)

Des de la seva creació, el microscopi de força atòmica (AFM) ha estat àmpliament utilitzat sobretot per la caracterització de superfícies, obtenint imatges topogràfiques amb una resolució espacial de l’ordre o fins i tot ...

Technical and environmental viability of membrane technologies in water treatment: NF in drinking water process and MBR for watewater reuse 

Ribera Simon, Gemma (Date of defense: 2013-03-22)

La present tesi doctoral tracta de l’estudi de la tecnologia de membranes des d’un punt de vista aplicat: com és el cas de la nanofiltració (NF) pel tractament d’aigua potable i de l’ús d’un bioreactor de membranes (MBR) ...

Partitioning and speciation of trace elements at two coal-fired power plants equipped with a wet limestone flue gas desulphurisation (FGD) system. 

Córdoba Solà, Patricia (Date of defense: 2013-03-25)

Coal-fired power plants are a major source of emissions for a number of air pollutants including SO2, NOx, particulate matter (PM), HCl, HF, and Hg amongst. In this work, intensive sampling campaigns were carried out at ...

Evaluación computacional en andamios por prototipado rápido para la ingeniería de tejidos 

Olivares Miyares, Andy Luis (Date of defense: 2012-02-10)

In tissue engineering, the ultimate goal of the development of degradable porous scaffolds integrated with cells is the regeneration of new living tissue to repair biological defects. Scaffolds have certain requirements ...

Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio 

Restrepo Martínez, Catalina (Date of defense: 2012-04-24)

En el presente trabajo se hace una recopilación histórica de la mineralogía catalana desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX, a través de las diferentes instituciones que han fomentado la investigación y la ...

Biofiltració de contaminants gasosos en aire: caracterització de paràmetres clau per l'estudi i modelització del creixement de biomassa 

Dorado Castaño, Antonio David (Date of defense: 2010-01-29)

Biofiltration has become an effective and economical alternative to traditional gas treatment systems. High costs of operation and energy consumption associated to conventional treatments have lead to increase the attention ...

Sistemas de gestión en explotaciones mineras de cataluña: situación, factores determinantes de implantación y posibilidades futuras: sector de los áridos y de la piedra natural 

Vintró Sánchez, Carla (Date of defense: 2011-06-06)

En la economía global, la minería desarrolla un papel fundamental puesto que aporta materias primeras y fuentes de energía necesarias para distintos procesos industriales. Los impactos que provoca sobre el medioambiente y ...

Study of Denitrification and Reductive Dechlorination Processes Applied to Groundwater Bioremediation 

Calderer Perich, Montserrat (Date of defense: 2010-06-23)

La present tesi es basa en l'estudi dels processos de bioremediació com a tecnologies de descontaminació d'aqüífers.<br/>Concretament, es pretén estudiar la desnitrificació i la decloració reductiva com a tecnologies de ...

Virtual human hand: grasping strategy and simulation 

Peña Pitarch, E. (Esteve) (Date of defense: 2008-01-25)

La mano humana es una herramienta muy completa, capaz de adaptarse a diferentes superficies y formas, y también tocar y coger. Es una conexión directa entre el mundo exterior y el cerebro. I.Kant (filosofo alemán) definió ...

Consideración del subsuelo en el ordenamiento territorial 

Molina Escobar, Jorge Martin (Date of defense: 2008-07-10)

El ser humano con su inteligencia y conocimiento debería ser un elemento clave en el logro de un mejor desarrollo sostenible. Son evidentes los casos en que por desconocimiento o por omisión, se han desaprovechado o ...

La conca salina del Bages i la qualitat de l'aigua del Llobregat 

Rovira Fernández, Maria (Date of defense: 2008-07-17)

La conca del riu Llobregat ha tingut greus problemes de contaminació com a conseqüència dels abocaments domèstics i industrials, dels residus ramaders i agrícoles, de les extraccions d'àrids i, principalment, per la salinitat ...

Caracterización fisico-química de los aerosoles atmosféricos en el Mediterráneo Occidental 

Pey Betrán, Jorge (Date of defense: 2008-01-31)

La contaminación atmosférica por material particulado (PM) tiene efectos adversos sobre la salud, el clima y los ecosistemas. La concentración en masa y número, el tamaño y la composición química son aspectos clave, pese ...

Presència, mobilitat i risc d'elements traça en sòls naturals. Els mecanismes de sorció com a reguladors de l'equilibri sòl-aigua. 

Martinez-Lladó, Xavier (Date of defense: 2008-06-12)

La correcta gestió del sòl és fonamental per a la protecció d'aquest vector ambiental que serveix de suport a bona part de les activitats de la societat actual i constitueix un actor important en els cicles biogeoquímics ...

Estudi dels marcadors de conques altament reductores 

Cabrera Ortega, Miquel (Date of defense: 1999-08-21)

El treball descrit en aquesta tesi té com a objectiu l'estudi de la matèria orgànica soluble de conques geològiques reductores amb un elevat contingut en sofre. Els estudis previs de geoquímica orgànica endegats en conques ...

Comportament de l'aigua subterrània a la vall Salada de Cardona 

Font Soldevila, Josep (Date of defense: 2006-03-24)

Aquest treball tracta dels diferents comportaments que ha tingut l'aigua subterrània a la vall Salada de Cardona i en el seu aiguabarreig amb el riu Cardener. Aquest riu, ha arribat a ser problemàtic per les seves conseqüències ...

Geoquímica orgànica de carbons rics en sofre 

Gorchs i Altarriba, Roser (Date of defense: 2006-07-21)

L'objectiu de la tesi és l'estudi geoquímic orgànic en carbons rics en sofre i de rang variat. Aquest fet permet reconèixer diversos compostos orgànics nous i també millorar la comprensió significativa d'alguns biomarcadors. ...

Carrying Capacity In East Sub-Saharan Africa: A multilevel integrated assessment and a sustainable development approach 

Xercavins, Josep (Date of defense: 1999-12-17)

0.4.1. ORGANIZATION<br/><br/>In the context of the global human/earth issues (population, poverty, imbalances, environment problematic, global warming, water scarcity, economical globalization, etc.) with the others the ...

Valorización de cenizas volantes para la síntesis de zeolitas mediante extracción de sílice y conversión directa. Aplicaciones ambientales 

Moreno Palmerola, Natàlia (Date of defense: 2002-09-16)

Aquest estudi es centra en la síntesi de zeolites a partir de cendres volants de carbó i les aplicacions ambientals dels materials zeolítics resultants. La síntesi de zeolites es va desenvolupar mitjançant dos processos ...

More