Hydrodynamic characterisation of aquaculture tanks and design criteria for improving self-cleaning properties 

    Masaló Llorà, Ingrid (Date of defense: 2008-09-10)

    El propòsit del treball es caracteritzar hidrodinàmicament els tancs més utilitzats en el sector aqüícola, i donar pautes de disseny per millorar-ne l'autoneteja, i optimitzar l'eficiència d'utilització tant de l'espai com ...