Escenografia en la fotografia contemporània. Creació de ficcions, creació de noves realitats, L'.

Author

Negre Busó, Marta

Director

Palomer Mateos, Pilar

Date of defense

2008-03-12

ISBN

9788469181348

Legal Deposit

B.54932-2008Department/Institute

Universitat de Barcelona. Departament de Pintura

Abstract

La tesi se centra en l'anàlisi de la fotografia que utilitza de forma deliberada tot un aparell escenogràfic en la seva elaboració amb la finalitat d'introduir la ficció dins del seu llenguatge i d'allunyar-se del registre neutre de l'entorn real. En altres paraules, el treball aborda les imatges fotogràfiques que són fruit d'una construcció, tant per la teatralitat de la presa com per les possibles manipulacions digitals de la imatge. <br/><br/>La tesi es divideix en tres blocs diferents: primer de tot, se situa aquesta forma de creació dins del context artístic del segle XX, entenent que la ficció ha estat un aspecte difícil d'assimilar en el camp de la fotografia. <br/><br/>En segon lloc, s'analitzen els diferents artistes que utilitzen aquest recurs, situant aquesta pràctica en relació amb altres disciplines com la pintura, el cinema, el teatre i les arts digitals. Així mateix, s'estudia la incursió de les últimes tecnologies en la imatge fotogràfica i els canvis conceptuals que això ha comportat. Aquest capítol està dividit en diferents apartats que sorgeixen de les relacions que es poden establir entre els diversos artistes. Els temes tractats estan determinats per temàtiques, recursos fotogràfics o altres aspectes comuns a aquests artistes i representatius de la fotografia construïda. La finalitat d'aquest recorregut és desvelar per què utilitzen aquesta forma de producció i la seva relació amb el context artístic i social actual.<br/><br/>Finalment, l'últim capítol està dedicat a explicar la producció fotogràfica de l'autora en relació amb les diferents nocions que han anat apareixent en el transcurs del treball, és a dir, es contextualitza un treball propi en el conjunt de la investigació.<br/><br/>NOTA: Tesi realitzada dins els projecte d'investigació Prospeccions Binàries<br/>2000-2003 (BHA2000-0734) i Prospeccions Binàries II (BHA2003-02938), finançats pel Ministerio de Ciencia y Tecnología i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).<br/>Aquest projecte també ha estat possible gràcies al recolzament del Comissionat per a Universitats i Recerca (CUR) i del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu


<i>AUTHOR: Marta Negre<br/><br/>"Photography in contemporary scenography. The creation of fictions and new realities".<br/><br/>THESIS SUPERVISOR: Pilar Palomer Mateos.<br/><br/>SUMMARY TEXT:<br/><br/>The thesis is based on the analysis of the kind of photography that makes deliberate use of scenography in order to introduce fiction into its language and to distance itself from the neutral register of the real environment. That is to say, the study focuses on photographic images which are the result of a construction, because the shot is particularly theatrical, or because the image may have been digitally manipulated. <br/><br/>The thesis comprises three blocks: first, since fiction has been difficult to assimilate in the field of photography, I situate this creative form inside the artistic context of the twentieth century. <br/><br/>Second, I study the artists who use this resource, situating the practice in relation to other disciplines such as painting, cinema, theatre and the digital arts. I also study the impact of the latest technologies in photographic imaging and the conceptual changes that they have introduced. This chapter is divided into sections that emerge from the relationships that can be established between the different artists. The themes I deal with are classified by subject matter, photographic resources used, or other features which are common to the artists involved and which I consider to be representative of constructed photography. The aim is to determine why these artists use this form of production, and to define its relationship with today's artistic and social context.<br/><br/>Finally, the last chapter presents my own photographic production against the background of the various notions that have appeared during the study; that is to say, I contextualize my own production inside the research project as a whole. </i>

Keywords

Fotografia experimental; Art contemporani; Escenografia

Subjects

77 - Photography and similar processes

Knowledge Area

Ciències Humanes i Socials

Documents

01.MNB_TESI.pdf

11.50Mb

02.MNB_ANNEX_1.pdf

8.817Mb

03.MNB_ANNEX_2.pdf

8.033Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)