Geologia i metal·logènia del contacte sud del granit d'Andorra (Pirineu central) 

    Soler i Gil, Albert (Date of defense: 1990-01-09)

    Aquest treball conté objectius i metodologies diversos però interrelacionats, les conclusions dels quals són exposades separadament.<br/><br/>- PROSPECCIÓ MINERALÒGICA A LA BATEA<br/><br/>La campanya de propecció estratègica ...