Síntesi altament enantioselectiva d'alcohols propargílics i de diarilcarbinols per addició catalítica de diorganozinc a aldehids

 

Files in this item

This item appears in the following Collections