Disseny, síntesi i estudi de lligands peptídics capaços de reconèixer la superfície de la P53

 

Files in this item

This item appears in the following Collections