Anàlisi de l'empresa a partir de l'estat de fluxos d'efectiu

Author

Viladecans, M. Carme

Director

Moya Gutiérrez, Soledad

Codirector

Arimany Serrat, Núria

Date of defense

2014-06-11

Legal Deposit

B. 23755-2014

Pages

320 p.Department/Institute

Universitat de Vic. Departament d'Economia i Empresa

Abstract

La finalitat bàsica d’aquesta tesi doctoral ha consistit en determinar d’una banda la rellevància de l’Estat de fluxos d’efectiu (EFE), dins de l’anàlisi d’estats comptables, demostrant que per poder realitzar una anàlisi complet de la situació patrimonial, econòmica i financera de l’empresa és imprescindible l’estudi i anàlisi de l’EFE i d’altra banda fer una proposta metodològica amb la finalitat de millorar l’actual estructura de l’EFE que ens presenta el Pla general de comptabilitat actual. Els objectius secundaris d’aquest treball d’investigació han estat determinar la importància de l’EFE en l’anàlisi de la situació financera a curt termini; demostrar la importància de l’activitat econòmica en l’estudi d’aquest document; i per últim demostrar la vàlua de la informació que aquest document aporta de forma individualitzada de les diferents activitats que l’empresa desenvolupa i sobre el grau d’interrelació existent entre elles.


La finalidad básica de esta tesis doctoral ha consistido en determinar la relevancia del Estado de flujos de efectivo (EFE), dentro del análisis de estados contables, demostrando que para poder realizar un análisis completo de la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa es imprescindible el estudio y análisis del EFE y por otro lado hacer una propuesta metodológica con el fin de mejorar la actual estructura del EFE que nos presenta el Plan general de contabilidad actual. Los objetivos secundarios de este trabajo de investigación han sido determinar la importancia del EFE en el análisis de la situación financiera a corto plazo; demostrar la importancia de la actividad económica en el estudio de este documento; y por último demostrar la importancia de la información que este documento aporta de forma individualizada de las diferentes actividades que la empresa desarrolla y sobre el grado de interrelación existente entre ellas.

Keywords

Empreses -- Finances; Empreses -- Direcció i administració; Patrimoni

Subjects

65 - Communication and transport industries. Accountancy. Business management. Public relations

Knowledge Area

Empresa

Documents

tesdoc_a2014_viladecans_carme_analisi_empresa.pdf

1.219Mb

tesdoc_a2014_viladecans_carme_analisi_empresa_annex.pdf

190.2Kb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

This item appears in the following Collection(s)