Adelaida Ferré i Gomis, folklorista. Edició, catalogació i estudi del seu corpus rondallístic

Author

Villalba Arasa, Laura

Director

Oriol Carazo, Carme

Codirector

Palau Vergés, Montserrat

Date of defense

2014-10-10

Legal Deposit

T 876-2015

Pages

704 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologia Catalana

Abstract

En aquesta tesi, inscrita en una doble línia de recerca: estudis de literatura oral popular i estudis de gènere i/o feministes, s'analitza la figura de la folklorista Adelaida Ferré i Gomis (Barcelona 1881 – Barcelona 1955), de manera especial com a rondallista. El treball s’estructura en dues parts: d’una banda es presenta la biografia de la folklorista, el seu context familiar, trajectòria professional i el seu treball com a conreadora del folklore a través de l’anàlisi de diversos materials, de fonts orals fonamentals i a través de la correspondència que va mantindre amb el seu mestre Rossend Serra i Pagès. En aquesta primera part també s’exposa la situació de les dones catalanes de final del segle XIX i principi del XX, el marc general —durant els primers trenta anys del segle XX— en què es va produir la seua incorporció al folklore i quines van ser les aportacions que hi van fer en aquest període. A més, s’estudia el paper que Rossend Serra i Pagès va tindre en la formació de les joves folkloristes i gràcies al qual va iniciar-se i consolidar-se el treball d’aquestes dones a aquesta disciplina. La segona part de l’estudi se centra en la transcripció, edició, catalogació i anàlisi d’un corpus de 96 rondalles eminentment inèdites. Aquests relats es presenten classificats en tres apartats diferents: (1) Rondalles catalogades a l’índex tipològic internacional [ATU]; (2) Rondalles catalogades al web RondCat (i no a ATU), i (3) Versions no catalogades. Amb aquesta tesi es posa de manifest la faena de les folkloristes catalanes de principi de segle XX, es reivindica la figura i el treball —poc o gens conegut— d’Adelaida Ferré i Gomis com a folklorista, i s’enriqueix el panorama de la rondallística catalana amb la incorporació de noves versions de tipus ja existents i de tipus nous.


En esta tesis, inscrita en una doble línea de investigación: estudios de literatura oral popular y estudios de género y/o feministas, se estudia la figura de la folclorista Adelaida Ferré i Gomis (Barcelona 1881 – Barcelona 1955), de manera especial como recolectora de cuentos populares. El trabajo se estructura en dos partes: por un lado se presenta la biografía de la folclorista, su contexto familiar, su trayectoria profesional y su trabajo como cultivadora del folclore a través del análisis de distintos materiales, de fuentes orales fundamentales y a través de la correspondencia que mantuvo con su maestro Rossend Serra i Pagès. En esta primera parte también se expone la situación de las mujeres catalanas de finales del siglo XIX y principios del XX, el contexto general —durante los primeros treinta años del siglo XX— en que se produjo su incorporación al folclore y cuáles fueron las aportaciones que hicieron en este período. Además se estudia el papel que tuvo Rossend Serra i Pagès en la formación de jóvenes folcloristas y gracias al cual se inició y se afianzó el trabajo de estas mujeres en esta disciplina. La segunda parte del estudio se centra en la transcripción, edición, catalogación y análisis de un corpus de 96 cuentos populares en gran parte inéditos. Estos relatos se presentan clasificados en tres apartados distintos: (1) Narraciones catalogadas en el índice tipológico internacional [ATU]; (2) Narraciones catalogadas en la página web RondCat (i no en ATU), y (3) Versiones no catalogadas. Con esta tesis se pone de manifiesto el trabajo de las folkloristas catalanas de principios del siglo XX, se reivindica la figura y el trabajo —poco o nada conocido— de Adelaida Ferré i Gomis como folclorista, y se enriquece el panorama catalán de los cuentos de tradición folclórica con la incorporación de nuevas versiones de tipos ya existentes y de nuevos tipos.


This dissertation, set within a twofold research line: popular oral literature studies and gender and/or feminist studies, analyzes the importance of the folklorist Adelaida Ferré i Gomis (Barcelona 1881 - Barcelona 1955), especially as a folktales collector. The work is structured into two parts: the first one presents the folklorist's biography, her family background, her career and her work as a folkloric scholar through the analysis of various materials, fundamental oral sources and her correspondence with her teacher Rossend Serra i Pagès. It also sets out the situation of Catalan women between late 19th and early 20th centuries, the general context -during the first thirty years of the 20th century- in which they joined the study of folklore, and which were their contributions to the discipline in this period. Moreover, it studies the role played by Rossend Serra i Pagès in teaching young female folklorists, thanks to which they could commence and consolidate their work in this discipline. The second part of this study focuses on the transcription, edition, cataloguing and analysis of a corpus of ninety-six mostly unpublished folktales. These tales are classified into three groups: (1) Folktales catalogued in the ATU international classification system; (2) Folktales catalogued in the web RondCat (and not in ATU), and (3) Folktales not catalogued. This doctoral thesis highlights the work of Catalan female folklorists at the beginning of the 20th century, calls deserved attention to Adelaida Ferré i Gomis's almost unknown contribution to the folkloric research, and enriches the Catalan folktales corpus with the addition of both new versions of already existing types and new types.

Keywords

Folklore; gènere; literatura oral; rondallística

Subjects

39 - Cultural anthropology. Ethnography. Customs. Manners. Traditions. Way of life; 82 - Literature; 929 - Biographical studies

Documents

Tesi doctoral LauraVillalba.pdf

47.44Mb

PlantillaPortadaTDX.pdf

20.54Kb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)