Al·lergologia en xarxa. Un mou model assistencial per especialitats mèdiques

Author

Ferré Ybarz, Laia

Director

Salinas Argente, Ramon

Date of defense

2015-05-06

Legal Deposit

B 15624-2015

Pages

255 p.Department/Institute

Universitat Internacional de Catalunya. Departament de Medicina

Abstract

L’any 2005 el Servei d’Al·lèrgia de la Fundació Althaia realitza l’activitat assistencial exclusivament a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Davant l’increment de la demanda assistencial es realitza una anàlisi del funcionament del servei i es dissenya un pla estratègic (PE) pel període 2005-2010. Objectiu: L’objectiu principal del treball és valorar l’impacte de l’aplicació del PE a nivell del funcionament i organització del servei així com de la rendibilitat, productivitat i qualitat assistencial. Material i mètodes Estudi descriptiu, retrospectiu que avalua el funcionament del servei d’al·lèrgia. S’analitza la situació inicial i es dissenya el PE. S’estableixen indicadors per realizar una anàlisi comparativa després de l’aplicació del PE. Resultats El PE ha permès crear una xarxa assistencial entre centres (Manresa, Igualada, Andorra) i nivells assistencials (atenció hospitalària/primària). Els indicadors mostren un increment de l’activitat assistencial (primeres visites 34%, visites successives 29%, hospitals de dia 51%), major índex de resolució (de 2.87 a 2.44), reducció del temps d’espera. L’anàlisi econòmica indica un increment dels costos directes que es justifiquen per l’augment d’activitat i del territori al que es dóna assistència així com de la complexitat dels pacients atesos. Conclusions Amb l’aplicació del PE s’ha establert un sistema de treball en xarxa que ha permès: 1) ampliar el territori al que es dóna assistència, augmentat l’activitat total i la capacitat de resolució, 2) ajustar la patologia atesa segons complexitat/gravetat en diferents nivells assistencials, 3) optimitzar els recursos humans existents, 4) millorar la qualitat assistencial, 5) racionalitzar la despesa i 6) crear un nucli de coneixement amb la centalització d’al·lergòlegs que possibilita realitzar a més a més d’activitat assistencial, activitat investigadora i docent .

Keywords

Treball en xarxa; Al·lèrgia; Pla estratègic; Gestió clínica

Subjects

61 - Medicina; 616.2 - Patologia de l'aparell respiratori

Knowledge Area

Medicina

Documents

Tesi_Laia_Ferré_Ybarz.pdf

35.74Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

This item appears in the following Collection(s)