La influencia de Rafael Roldós Viñolas en el nacimiento y desarrollo de la actividad publicitaria en España: su obra y su legado (1857-1957)

Author

Serra Folch, Carolina

Director

Sabaté López, Joan

Tutor

Sáez Mateu, Ferran

Date of defense

2015-06-15

Legal Deposit

B 17467-2015

Pages

552 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. FCCB - Comunicació

Abstract

L’objecte d’estudi d’aquesta investigació és l’anàlisi de la figura de Rafael Roldós Viñolas, de la seva obra i del seu llegat. Al llarg d’aquestes pàgines no només es revelen noves dades del qui és considerat el primer agent de publicitat documentat d’Espanya i un dels artífexs del naixement de l’activitat publicitària del nostre país, sinó que, a més, es desvetlla informació fins ara inèdita que evidencia el seu caràcter emprenedor; els seus mèrits van més enllà de la publicitat. La tasca de recerca que s’ha dut a terme ens permet descobrir, a més de la seva evident implicació en el periodisme, a través de Las Noticias, la seva vinculació a altres disciplines. La concepció d’aquest treball es basa no només en la reconstrucció cronològica de la vida i l’obra de Rafael Roldós Viñolas, sinó també en l’anàlisi de la trajectòria dels seus dos grans projectes: l’agència de publicitat Roldós y Compañía (1872) i el diari Las Noticias (1896), fins a finals de la dècada de 1950. D’ençà la seva mort, el 1918, entren en escena els seus fills, Rafael i Ruperto Roldós Gómez, successors del seu llegat. La seva implicació en el desenvolupament de l’agència, així com en la història de la publicitat i del periodisme ens obliga també a considerar-los i a estudiar la seva trajectòria en el marc publicitari, periodístic i polític, sovint amb certa profunditat.


El objeto de estudio de esta investigación es el análisis de la figura de Rafael Roldós Viñolas, de su obra y de su legado. A lo largo de estas páginas no sólo se revelan nuevos datos del que es considerado el primer agente de publicidad documentado de España y uno de los artífices del nacimiento de la actividad publicitaria de nuestro país, sino que, además, se desvela información hasta ahora inédita que evidencia su carácter emprendedor y cuyos méritos trascienden a la publicidad. La labor investigadora llevada a cabo nos permite descubrir, además de su evidente implicación en el periodismo, a través de Las Noticias, su vinculación a otro tipo de disciplinas. La concepción de este trabajo se basa no sólo en la reconstrucción cronológica de la vida y obra de Rafael Roldós Viñolas, sino también en el análisis de la trayectoria de sus dos grandes proyectos: la agencia de publicidad Roldós y Compañía (1872) y el diario Las Noticias (1896), hasta finales de la década de 1950. Desde su fallecimiento, en 1918, entran en escena sus hijos, Rafael y Ruperto Roldós Gómez, sucesores de su legado. Su implicación en el desarrollo de la agencia, así como en la historia de la publicidad y del periodismo nos obliga también a tomarlos en consideración y a estudiar su trayectoria en el marco publicitario, periodístico y político, en ocasiones con cierta profundidad.


The object of study of this research is the analysis of the figure of Rafael Roldós Viñolas, of his work and his legacy. Along these pages, not only will reveal new information on what is considered to be the first documented agent in Spain and one of the architects of birth of the advertising activity of our country, but also will be unveiled until now unpublished information which demonstrates its entrepreneurial character and whose merits transcend to advertising. The research work carried out allows us to discover in addition to its apparent involvement in journalism, through the Las Noticias, its link to another type of disciplines. The conception of this work is based on the chronological reconstruction of the life and work of Rafael Roldós Viñolas, but also in the analysis of the history of its two major projects: the advertising agency Roldós y Compañía (1872), and the journal Las Noticias (1896), until the end of the 1950's. Since his death, in 1918, enter the scene their sons, Rafael and Ruperto Roldós Gomez, successors of his legacy. His involvement in the development of the agency and in the history of advertising and journalism requires us to take them into consideration and study its trajectory in the context advertising, journalistic and political, sometimes with some depth.

Keywords

Publicitat; Agència de publicitat; Història de la publicitat; Història del periodisme; Publicidad; Agencia de publicidad; Historia de la publicidad; Historia del periodismo; Advertising; Advertising agency

Subjects

316 - Sociologia. Comunicació; 65 - Gestió i organització. Administració i direcció d'empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses; 93 - Història. Ciències auxiliars de la història. Història local

Knowledge Area

Ciències Socials i Jurídiques

Documents

TESIS_tdx.pdf

6.526Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)